บทเพลง "จงมีความเชื่อมั่นคง" (คส 2:7)

หมวดหลัก: MEDIA
ฮิต: 48124

บทเพลง "จงมีความเชื่อมั่นคง" (คส 2:7)
โอกาสงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ ครั้งที่ 4
17-19 ตุลาคม 2012 ณ วิทยาลัยแสงธรรม จ.นครปฐม

 

 

คำร้อง-ทำนอง THERESA LUCKY
ดนตรี-เรียบเรียง ศิษย์อันตน
ร้องนำ 
คุณชลธิชา  กิจเต่ง
คุณศิริลักษณ์  เบญจภุมริน
คุณจิรายุทธ  กลิ่นสวัสดิ์
คุณกิตติพงษ์  ธวัชวงศ์

       เราทุกคนต่างได้รับพระพร  เพื่อมารับใช้ซึ่งกันและกัน
และถูกเลือกสรรให้มาร่วมทำงาน   ในแผนการความรอดของพระองค์
 
เพราะความรักของพระคริสตเจ้า  ผลักดันเราด้วยความท้าทาย
จงเป็นดังเกลือและแสงที่ส่องประกาย  ให้ชีวิตเป็นเครื่องหมายถึงพระองค์
 
*ให้พระวาจาเป็นดังโคมส่อง  นำทางเราก้าวตรงสู่พระราชัย
และศีลมหาสนิทเป็นพลังให้กายและวิญญาณ์  ต้านทานการประจญมากมาย
 
** เราจะมีความเชื่อมั่นคง  หยั่งรากลงในความรักของพระเจ้า
ไม่หวั่นไหวแม้อุปสรรคมากมายเพียงไหน
เป็นดังเรือที่พร้อมเผชิญ  คลื่นลมแรงที่โหมเข้าใส่
จะถึงฝั่งได้  ด้วยเชื่อวางใจในพระองค์

 ท่าทางประกอบ  
คุณสุพรรณิการ์  จุงใจ
คุณณัฐกานต์  ศรีพุก
   คุณชลธิชา  กิจเต่ง
ผลิตโดย        สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี

DOWNLOAD MP3  ::: เพลงจงมีความเชื่อมันคง :::: ดนตรีฝึกร้อง :::::
::: โน้ตเพลงพร้อมคอร์ด :::

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725