พระเยซูเจ้าตรัสล่วงหน้าถึงการสิ้นพระชนม์และการรับพระสิริรุ่งโรจน์ (ยน.12:20-36)

หมวดหลัก: พระคัมภีร์
posted by: คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี
ฮิต: 343

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซูเจ้าตรัสล่วงหน้าถึงการสิ้นพระชนม์และการรับพระสิริรุ่งโรจน์
(ยน
. 12:20-36)

 1. กิจกรรม
 • ตั้งคำถามถึงเรื่องเวลา เช่น ผู้เรียนอ่านหนังสือเพื่อ (การสอบที่จะมาถึง) ซ้อมกีฬาเพื่อ (แข่งขัน)เป็นต้น
 1. วิเคราะห์
 • เธอคิดว่าการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะทำกิจกรรมที่นัดหมายมาถึง สำคัญอย่างไร
 1. คำสอน
 • “เวลาที่บุตรแห่งมนุษย์จะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์มาถึงแล้ว” ก่อนหน้านี้ พระองค์มักตรัสว่าเวลาของเรายังมาไม่ถึง แต่เมื่อมาถึงเวลานี้ เวลาของพระองค์มาถึงแล้ว คือ เวลาที่จะทรงรับพระสิริรุ่งโรจน์ อย่างไรก็ตาม ก่อนจะรับพระสิริรุ่งโรจน์ พระองค์จะต้องผ่านภารกิจหนึ่งที่ทรงรอมาทั้งชีวิตตลอด 33 ปี คือ การรับทรมาน สิ้นพระชนม์เพื่อรับโทษบาปแทนมนุษย์ที่อ่อนแอและห่างจากพระเจ้าเพราะบาปซึ่งนำไปสู่ความตาย โดยเปรียบเทียบพระองค์กับเมล็ดข้าวที่ต้องตกลงในดิน ตายและเกิดผลมากมาย
 • ผู้รับใช้ที่แท้ของพระเยซูเจ้าจะติดตามพระองค์ไป พูดง่าย ๆ คือต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระองค์ เวลานี้เป็นเวลาที่ท้าทายที่สุดและเป็นการพิสูจน์ว่าใครเป็นศิษย์ที่แท้จริง ก่อนหน้านี้ บรรดาอัครสาวกมุ่งมั่นที่จะไปตายกับพระองค์ เพราะพวกเขาเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่จะตั้งพระองค์เป็นกษัตริย์เพื่อกู้ชาติอิสราเอลกลับคืนมาจากชาวโรมัน เหมือนที่โมเสสนำบรรพบุรุษพวกเขาออกจากอียิปต์ แต่ผู้รับใช้ที่จะติดตามพระองค์จะต้องรับชะตากรรมเช่นเดียวกัน คือ ต้องทนทุกข์จนตาย แต่จะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ภายหลัง ความคิดของชาวยิวจึงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับความคิดของพระเยซูเจ้า
 • “บัดนี้ ใจของเราหวั่นไหว” พระเยซูเจ้าแม้ทรงมีพระธรรมชาติพระเจ้า ในเวลาเดียวกันก็ถ่อมองค์รับสภาพมนุษย์เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์ทุกอย่าง ยกเว้นบาป พระองค์ทรงมีความรู้สึกหวั่นไหวไม่ต่างจากมนุษย์ทุกคน แต่พระองค์ไม่เคยหลงไปจากภารกิจที่รับมอบหมายจากพระบิดา
 • มีเสียงดังจากท้องฟ้าว่า “เราได้ให้พระสิริรุ่งโรจน์แล้ว และจะให้อีก” ความจริง พระเยซูเจ้าทรงกระทำภารกิจทุกอย่างเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดา แต่พระบิดาจะคืนพระสิริรุ่งโรจน์ที่พระเยซูเจ้าเคยมีร่วมกับพระองค์ตั้งแต่ก่อนสร้างโลกและจะให้มากกว่านั้นคือ ชนทุกชาติจะย่อเข่าลงนมัสการพระองค์
 • ชาวยิวห่างจากยุคของประกาศกที่ติดต่อกับพระเจ้าอย่างใกล้ชิด พระเยซูเจ้าเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงสัญญา พระองค์จึงตรัสกับพระเยซูเจ้าโดยตรงในโอกาสสำคัญ ๆ เช่น เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง รวมถึงการจำแลงพระกายอย่างรุ่งโรจน์ มนุษย์จึงกลับคืนดีกับพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ผ่านทางพระองค์

คำถาม

 • เวลา....มาถึงแล้ว มีความหมายอย่างไร
 1. ข้อปฏิบัติ
 • เตรียมจิตวิญญาณให้พร้อมด้วยการภาวนา พลีกรรม แพร่ธรรม และรับศีลมหาสนิทในพิธีบูชาขอบพระคุณ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725