พระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์ทวีขนมปังและทรงพระดำเนินบนน้ำ (ยน. 6:1-21)

พิมพ์
หมวดหลัก: พระคัมภีร์
posted by: คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี
ฮิต: 544

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์ทวีขนมปัง
และทรงพระดำเนินบนน้ำ
(ยน
6:1-21)

  1. กิจกรรม
  1. วิเคราะห์
  1. คำสอน

คำถาม

  1. ข้อปฏิบัติ