1.คนเจ้าอารมณ์

คนเจ้าอารมณ์พระวาจาคือยาวิเศษ 1. คนเจ้าอารมณ์
ถาม : เป็นคนเจ้าอารมณ์ ขอพระวาจาเด็ดๆมากำกับสักบทสองบท...คุณพ่อ
ตอบ : ได้เลย...คุณลูก...ถ้าอาการเล็กน้อยท่องสักบทสองบท...ถ้าอาการหนักท่องให้หมดเลย
              1. “บุคคลที่โกรธช้าก็มีความเข้าใจมาก แต่บุคคลที่โมโหเร็วก็ยกย่องความโง่”(สุภาษิต 14:29)
2. “บุคคลที่โกรธช้าก็ดีกว่าคนที่มีกำลังมาก และบุคคลผู้ปกครองจิตใจของตนเอง ก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้”(สุภาษิต 16:32)
3. “ส่วนผลของพระจิตก็คือความรัก ความอดทน ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี ความซื่อสัตย์ ความอ่อนโยน และการรู้จักควบคุมตนเอง”(กาลาเทีย 5:22)
4. “แม้ท่านจะโกรธ ก็อย่าให้เป็นบาป จงเลิกโกรธก่อนดวงอาทิตย์ตก อย่าให้โอกาสแก่มาร”(เอเฟซัส 4:26-27)
5. “พี่น้องที่รัก พึงตระหนักว่าทุกคนจงฉับไวที่จะฟัง แต่ช้าที่จะพูด และช้าที่จะโกรธ คนที่โกรธย่อมไม่ปฏิบัติตนชอบธรรมตามพระประสงค์ของพระเจ้า”(ยากอบ 1:19-20)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725