38. ทำให้ชีวิตครอบครัวเข้มแข็งได้อย่างไร

หมวดหลัก: พระคัมภีร์
posted by: Administrator
ฮิต: 4942
38.  ทำให้ชีวิตครอบครัวเข้มแข็งได้อย่างไรพระวาจาคือยาวิเศษ 38.  ทำให้ชีวิตครอบครัวเข้มแข็งได้อย่างไร
ถาม : ปัจจุบันคู่แต่งงานมักจะมีปัญหากันง่ายๆ ทำอย่างไรให้ชีวิตคู่ของเราเข้มแข็ง
ตอบ : มนุษย์มิได้ดำรงชีวิตครอบครัวด้วยอาหารเท่านั้น แต่ดำรงชีวิตครอบครัวด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
         1.“แต่ละท่านจงรักภรรยาของตนเหมือนรักตนเอง และภรรยาก็จงเคารพยำเกรงสามี”(เอเฟซัส 5:33)
         2.“ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่รักของพระองค์ จงเห็นอกเห็นใจกัน จงมีความใจดี ความถ่อมตน ความอ่อนโยนและความพากเพียรอดทนเป็นเสมือนเครื่องประดับตน จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกัน หากมีเรื่องผิดใจกันก็จงยกโทษกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยความผิดของท่านอย่างไร ท่านก็จงให้อภัยแก่เขาอย่างนั้นเถิด แต่สิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งใดก็คือ ความรัก ซึ่งรวมเราไว้เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์”(โคโลสี 3:12-14)
        3.“ภรรยาจงอยู่ใต้อำนาจของสามีตามสมควรในองค์พระผู้เป็นเจ้า สามีจงรักภรรยาและอย่าทำให้นางรู้สึกขมขื่น”(โคโลสี 3:18-19)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725