การสอนคุณธรรม

คุณธรรมความรัก (Charity)

หมวดหลัก: งานคำสอน
posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 792

คุณธรรมความรัก (Charity)
คุณธรรมที่เกี่ยวกับพระเจ้า
หรือ รักอย่างที่พระเจ้าทรงรัก

           เราได้ยินคนพูดคำว่ารักบ่อย ๆ เช่น ฉันรักการค้าขาย ฉันรักการเล่นฟุตบอล ฉันรักประเทศ ฯลฯ ความรักที่กล่าวมานี้ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดี แต่รักเช่นนี้เป็นรักที่มีความหมายทางศาสนาหรือทางคุณธรรมหรือไม่ มีหลักการตรวจสอบที่ง่าย ๆ ก็คือ รักแบบไหนที่เป็นเหมือน “ความรักของพระเจ้า” หรือ “รักอย่างที่พระเจ้าทรงรัก” นั่นแหละเป็นความรักที่เป็นคุณธรรม ซึ่งเราเองมีส่วนร่วมในความรักเช่นนี้ได้

Read More

คุณธรรมความหวัง (Hope)

หมวดหลัก: งานคำสอน
posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 653

คุณธรรมความหวัง (Hope)
คุณธรรมที่เกี่ยวกับพระเจ้า
หรือ ความใฝ่ฝันเมืองสวรรค์

         เราได้เรียนรู้แล้วว่า คุณธรรมความเชื่อศรัทธา (Faith) เปิดเผยให้เราทราบแผนการเหนือธรรมชาติของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเรา เป็นเพราะความเชื่อศรัทธาเราจึงรู้ว่าเป้าหมายและความสมบูรณ์ของชีวิตมนุษย์แต่ละคนนั้นเป็นการเดินทางไปสู่เมืองสวรรค์ เมื่อเรารู้ความจริงนี้แล้ว เราจึงเริ่มต้นดำเนินชีวิตไปตามเป้าหมายนั้น นี่จึงเป็นเรื่องของ “คุณธรรมความหวัง” คือ “ความใฝ่หาของแต่ละคนที่จะไปให้ถึงเมืองสวรรค์” ซึ่งเป็นเรื่องจริงที่เป็นไปได้แต่ยังไม่รับประกันว่าจะไปถึงได้หรือไม่อย่างแน่นอนหรือไม่

Read More

คุณธรรมความเชื่อ (Faith)

หมวดหลัก: งานคำสอน
posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 838

คุณธรรมความเชื่อ (Faith)
คุณธรรมที่เกี่ยวกับพระเจ้า
หรือ ความจริงของพระเจ้าในจิตวิญญาณของเรา

          เรื่องคุณธรรมหลักสี่ประการ (Cardinal Virtues) คุณธรรมประการแรกคือ ความรอบคอบ เพราะเป็นคุณธรรมของความรู้ และความรู้จะต้องมาก่อนกิจกรรมอื่น ๆ เสมอ ท่านต้องรู้ว่าจะทำอะไรก่อนจึงจะสามารถลงมือกระทำสิ่งนั้น เป็นความจริงเช่นเดียวกันกับเรื่องในระดับเหนือธรรมชาติ ท่านต้องมีความเข้าใจเรื่องเหนือธรรมชาติก่อนแล้วท่านจึงสามารถดำเนินชีวิตเหนือธรรมชาติได้ ความเข้าใจเรื่องเหนือธรรมชาติก็คือ ความเชื่อ

Read More

วิธีเสริมสร้างคุณธรรม (5 ขั้นตอนเพื่อการเสริมสร้างคุณธรรมให้นักเรียน)

หมวดหลัก: งานคำสอน
posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 422

วิธีเสริมสร้างคุณธรรม
(5 ขั้นตอน เพื่อการเสริมสร้างคุณธรรมให้นักเรียน)

          ดร.ไมเคิ้ล โบร์บา นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญเรื่องชีวิตครอบครัวได้ให้แนวทางในการเสริมสร้างคุณธรรมให้นักเรียนไว้ 5 ประการ ซึ่งข้อแนะนำของท่านได้เริ่มโดยให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กบางประการ เช่น ผู้ใหญ่ร้อยละ 60 เชื่อว่า ความล้มเหลวในเรื่องการรู้คุณค่าของคุณธรรมเป็นปัญหาสำคัญของชาติ(อเมริกา) กว่าสองทศวรรษมาแล้วที่ชีวิตด้านคุณธรรมของเด็ก ๆ เริ่มลดน้อยลง ชาวอเมริกันร้อยละ 72 กล่าวว่าคุณค่าทางศีลธรรม “กำลังเสื่อมถอยลง” นักศึกษาจำนวนมากในวิทยาลัยกล่าวว่า “จำเป็นต้องคดโกงเพื่อความก้าวหน้า” และ ร้อยละ 70 ยอมรับเรื่องการคดโกง จึงไม่แปลกใจ ที่พฤติกรรมการคดโกงเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นการใช้เหตุผลเชิงศีลธรรมที่พบมากที่สุดในหมู่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ให้ความสนใจเรื่องของตนเองมากกว่าความถูกต้องหรือสิทธิของผู้อื่น

Read More

คุณธรรม วิธีบรรลุถึงความสุข

หมวดหลัก: งานคำสอน
posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 372

คุณธรรม
วิธีบรรลุถึงความสุข

“ความดีและความสุข” เป็นความปรารถนาที่อยู่ในใจของมนุษย์ทุกคน และยังเป็นแรงจูงใจในการกระทำต่าง ๆ ของเราแต่ละคน เช่น การมีมิตรภาพ ความรัก ความสำเร็จ สุขภาพที่ดี ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราได้กระทำความดีเหล่านี้ด้วยวิธีที่ถูกต้องแล้ว ก็จะบรรลุถึงความสุขอย่างแน่นอน แต่ทว่าถ้าเราความดีด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง หรือด้วยวิธีการที่ผิดหรือเลวร้าย การกระทำเช่นนั้นจะนำไปสู่ความหายนะและความทุกข์ เราก็จะจบลงด้วยการทำลายสิ่งที่ดีแทนที่จะได้รับสิ่งดีนั้น ดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างการกระทำกับความสุข ความปรารถนาเพื่อความสุขคือแรงจูงใจที่เป็นบ่อเกิดของการกระทำของเรา และการกระทำต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของเราก็มีผลต่อความสุขหรือความทุกข์ ดังนั้นเราจึงต้องทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบและอยู่ในระเบียบที่ถูกต้องเพื่อจะได้มุ่งไปสู่ความสุขแท้ เราจึงต้องเรียนรู้วิธีที่จะกระทำสิ่งที่ถูกต้องนั้น ซึ่งเรียกว่า “คุณธรรม”

Read More

คุณธรรม ความรอบคอบ (Prudence)

หมวดหลัก: งานคำสอน
posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 1858

คุณธรรม ความรอบคอบ (Prudence)
การดำเนินชีวิตที่ฉลาด (Smart Living)

         เป้าหมายของชีวิตคือความสุข เราทุกคนต้องการที่จะมีความสุข และเราต้องการที่จะแสวงหาความดีต่าง ๆ เพื่อเป็นหนทางที่จะบรรลุถึงนั้น หมายความว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะกระทำความดี ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม เพราะคุณธรรมเป็นเรื่องของการกระทำสิ่งที่ถูกต้อง และถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เราก็จะมีความสุข แล้วอะไรเป็นสิ่งแรกที่จำเป็นถ้าเราต้องการทำสิ่งที่ถูกต้อง แน่นอนเราต้องรู้ว่าสิ่งดีที่เราจะทำนั้นคืออะไรแล้วเราจะทำอย่างไร นี่ก็คือบทบาทของคุณธรรม “ความรอบคอบ” นั่นเอง

Read More

คุณธรรม ความยุติธรรม (Justice)

หมวดหลัก: งานคำสอน
posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 727

คุณธรรมความยุติธรรม (Justice)

หรือ ความรับผิดชอบต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์

 ถ้าท่านถามเพื่อน ๆ ว่า “คิดอย่างไรเมื่อได้ยินคำว่าความยุติธรรม” ท่านอาจจะได้ยินคำตอบในเชิงที่ว่าคิดถึงการลงโทษผู้ที่ทำผิดกฎหมายหรืออาชญากรรม คำตอบเช่นนี้เป็นคำตอบที่ดูน่าเศร้าและเป็นความเข้าใจเชิงลบเกี่ยวกับความยุติธรรม ซึ่งในทางตรงกันข้าม ความเข้าใจที่ได้รับการยอมรับแต่ดั้งเดิมก็คือ เป็นคุณธรรมชั้นสูงที่เราให้ผู้อื่นตามสิทธิของเขา เราแน่ใจได้เลยว่าคนที่ยุติธรรมนั้นจะเป็นคนที่ปฏิบัติหน้าที่ของเขาต่อทุกคนอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเสมอภาค เพราะเขาคิดว่าเขาไม่สมควรที่จะละเมิดสิทธิของผู้ใด 

Read More

คุณธรรมความกล้าหาญ

หมวดหลัก: งานคำสอน
posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 1104

คุณธรรมความกล้าหาญ

ประสบการณ์ชีวิตประการหนึ่งที่เราทุกคนคงเคยประสบกับสถานการณ์ที่ทำให้ท่านยุ่งยากลำบากใจในการตัดสินกระทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าท่านจะรู้อย่างเต็มอกว่าอะไรเป็นอะไร มีเหตุผลผลมากมายที่จะคอยฉุดยั้งท่านว่า “ทำดีไปทำไม” ดังนั้นเพื่อที่จะอยู่อย่างเข้มแข็งในการทำสิ่งที่ดีได้นั้น เราต้องใช้คุณธรรม “ความกล้าหาญ”  ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ช่วยให้เรายืนหยัดมั่นคง เข้มแข็ง เพียรทนในการทำสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางความยากลำบากเพียงใด

Read More

คุณธรรม ความรู้ประมาณ (Temperance)

หมวดหลัก: งานคำสอน
posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 764

คุณธรรม ความรู้ประมาณ (Temperance)
ประสบการณ์อย่างหนึ่งในชีวิตของเราที่ทุกคนคงต้องพบเจอ คือการต่อสู้กับการผจญในเรื่องที่เรารู้ว่าเมื่อทำไปแล้วจะเป็นอันตรายทั้งต่อตัวเราและต่อผู้อื่น “ความรู้ประมาณ” จึงเป็นคุณธรรมที่ช่วยต้านทานการผจญเหล่านี้ เพราะความรู้ประมาณจะช่วยให้เราสามารถหลุดพ้นจากการกระทำผิดนั้นได้แม้ว่าเรามีความรู้สึกอย่างรุนแรงในเรื่องนั้นก็ตาม หรืออีกนัยหนึ่งความรู้ประมาณเป็นคุณธรรมที่ช่วยไม่ให้เรากระทำบาปแม้ว่าเราจะมีความต้องการจะกระทำก็ตาม

Read More

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725