05 เทคนิคการเล่าเรื่องพระคัมภีร์

bbcate06.jpg5.เทคนิคการเล่าเรื่องพระคัมภีร์
1. อ่านเรื่องจากพระคัมภีร์โดยตรง
- ให้คนเดียวอ่าน
- ผลัดกันอ่านคนละข้อ
- ผลัดกันอ่านระหว่างหญิงกับชาย ฯลฯ2. อ่านแบบละครวิทยุ
- ให้แบ่งบทกันอ่านตามตัวละครที่มีอยู่ในเรื่อง

3. เล่าด้วยคำพูดของเราเอง

4. เล่าประกอบการแสดงของผู้เรียน/ประกอบท่าทาง
- ให้มีคนบรรยาย ส่วนนักแสดงแสดงอย่างเดียวตามคำบรรยายนั้น

5. เล่าประกอบรูปภาพ

6. เล่าประกอบการใช้ภาพติดผ้าสำลี

7. เล่าโดยใช้หุ่นมือ

8. เล่าประกอบการใช้แผ่นใส / สไลด์

9. ใช้วีดีโอ

10. เล่าประกอบการใช้คำถามนำ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725