ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เพลงศิษย์พระเยซู
ค่ายคำสอน"ศิษย์พระเยซู" สังฆมณฑลราชบุรี ปี 2011

คำร้อง/ทำนอง คุณศิริลักษณ์  เบญจภุมริน
1.มามาเรียนคำสอนด้วยกัน  เธอและฉันสร้างสัมพันธ์น้องพี่
เพิ่มพูนศรัทธา  อ่านพระคัมภีร์  มีเวลาดีดี สวดภาวนา
2.อภัยให้กัน มีน้ำใจแบ่งปัน  ก้าวเดินไปพร้อมกันสร้างสรรค์โลกให้น่าอยู่
ถ้าเรารักกัน ทุก ๆ คนจะรู้  ว่าเราเป็นศิษย์ของพระองค์
(รับ)มาเรามาเดินติดตามพระเยซู มาเรียนรู้ความรักของพระองค์
รักเพื่อนพี่น้อง และรับใช้ทุกคน  ด้วยใจสุขล้น เราคือ ศิษย์...พระเยซู


เพลงศิษย์ของเรา
คำร้อง/ทำนอง บร.ภุมเรศ  ภูผา
1.แบบอย่างความรักของพระเยซู  สอนเราให้รู้ความหมายรักแท้
ทุกก้าวที่เดินพระทรงดูแล  ยามเราอ่อนแอพระทรงคุ้มครอง
2.เมื่อเราทั้งหลายรักกันและกัน  รับใช้แบ่งปันเพื่อคนทั้งหลาย
เหมือนดังพระองค์ที่ทรงพลีกาย เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งรักนิรันดร์
*.* ทำด้วยความรักตามองค์พระเยซู  ทุกคนจะรู้ว่าท่านคือศิษย์
ประกาศวาจายืนยันด้วยชีวิต พวกเราคือศิษย์ของพระเยซู 
SOLO (*.* /*.*/)
*** ประกาศวาจายืนยันด้วยชีวิต  พวกเราคือศิษย์ของพระเยซู

 

 

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม...
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2021 บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าประวัติและบทบาทของนักบุญโยเซฟจากพระวรสาร และภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟช่วยเราให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามแบบอย่างชีวิตของท่าน
บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมกราคม 2021 บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเหตุผลที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศ “ปีนักบุญโยเซฟ”ได้และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้ทราบ

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 174 (ก.พ- มี.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png0.png5.png8.png8.png6.png7.png
วันนี้281
เมื่อวานนี้4592
สัปดาห์นี้281
เดือนนี้43928
ทั้หมด58867

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

3
Online

วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564 01:17