ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

วิธีการอ่านพระคัมภีร์วิธีการอ่านพระคัมภีร์
        พระคัมภีร์มิใช่หนังสืออ่านเล่น หรือหนังสืออ่านเพื่อความสนุก หรือหนังสืออ่านเพื่อประกอบความรู้ แต่พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่พระเป็นเจ้าได้ดลใจให้มนุษย์เขียนขึ้นในสิ่งที่พระองค์ต้องการให้มนุษย์ได้ทราบ พระคัมภีร์จึงถือว่าเป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในอดีตหนังสือพระคัมภีร์จะมีปกสีดำและตัวทอง เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนังสือที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะทุกคำที่เขียนในพระคัมภีร์เป็นพระวาจาของพระเจ้า แต่ปัจจุบันได้มีผู้จักพิมพ์เป็นสีต่างๆพร้อมทั้งจัดหารูปต่างๆมาลงบนหน้าปกด้วย เพื่อให้เป็นที่สนใจของผู้ที่เห็นจะได้อ่านพระคัมภีร์มากขึ้น แต่ดูเหมือนจะทำให้ความรู้สึกของการเป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์น้อยลงเป็นอันมาก

       แต่ไม่ว่าพระคัมภีร์จะถูกจัดพิมพ์ด้วยสีใดรูปใด พระคัมภีร์ก็ยังคงถือว่าเป็นหนังสอที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่คริสตชนทุกคนควรจะได้ศึกษาและนำพระวาจาในพระคัมภีร์มาใช้ปฏิบัติในชีวิตจริง ไม่ใช่มีไว้เพื่อประดับบ้านหรือห้องสมุดเท่านั้น

         ดังนั้น การอ่านพระคัมภีร์จึงมีลักษณะแตกต่างจากการอ่านหนังสืออื่นๆ และผู้ที่อ่านพระคัมภีร์ควรจะต้องปฏิบัติดังนี้

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม...
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2021 บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าประวัติและบทบาทของนักบุญโยเซฟจากพระวรสาร และภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟช่วยเราให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามแบบอย่างชีวิตของท่าน
บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมกราคม 2021 บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเหตุผลที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศ “ปีนักบุญโยเซฟ”ได้และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้ทราบ

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 174 (ก.พ- มี.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png0.png5.png8.png8.png5.png0.png
วันนี้264
เมื่อวานนี้4592
สัปดาห์นี้264
เดือนนี้43911
ทั้หมด58850

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

1
Online

วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564 01:12