ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007339294
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
3520
5390
19844
73123
120823
7339294
Your IP: 100.24.122.228
2019-10-16 21:52

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
พระคัมภีร์คืออะไรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระคัมภีร์
พระคัมภีร์คืออะไร
          พระคัมภีร์เป็นหนังสมอที่พระจิตเจ้าได้ดลใจให้มนุษย์ได้นำพระวาจาของพระเจ้ามาเขียนขึ้นเป็นหนังสือ เพื่อให้มนุษย์ทุกคนได้อ่าน เพื่อจะได้รู้จักพระเป็นเจ้า และความรักของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์รวมทั้งคำสั่งสอนของพระองค์เพื่อคริสตชนจะได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อจะได้ชื่อว่าเป้นคริสตชนที่ดี เป็นบุตรที่ดีของพระบิดาเจ้า

 

การแบ่งพระคัมภีร์
        พระคัมภีร์ประกอบด้วยพระวรสารต่างๆ จำนวนหลายเล่มที่ได้ทำการรวบรวมมาจัดทำเป็นพระคัมภีร์ เพื่อให้ทุกคนได้อ่านโดยได้แบ่งพระคัมภีร์ออกเป็น 2 ภาคใหญ่ๆ ด้วยกันคือ

ก.ภาคพันธสัญญเดิม
        พระวรสารในพระคัมภีร์ภาคนี้ได้กล่าวถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ในระยะเริ่มแรกก่อนที่พระเยซูเจ้าพระบุตรของพระเจ้าจะเสด็จลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้
ข.ภาคพันธสัญญาใหม่
        พระวรสารในพระคัมภีร์ภาคนี้ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดหลังจากพระเยซูได้บังเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกนี้ จนถึงวาระสุดท้ายที่พระองค์คืนชีพจากความตายและได้เสด็จขึ้นสวรรค์

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ