ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต : พระศาสนจักรของพระคริสต์ พันธกิจในโลก

สถิติการเยี่ยมชม

007358848
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
350
4461
8840
92677
120823
7358848
Your IP: 18.208.159.25
2019-10-22 03:36

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


บทที่ 3
พระเป็นเจ้าศักดิ์สิทธิ์ สูงสุด ไม่มีใครเทียม

จุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนรู้จักเคารพพระเป็นเจ้า
                  และแสดงออกด้วยการวางตัวให้ดีเมื่ออยู่ต่อหน้าพระองค์

ขั้นที่ 1 กิจกรรม

 ครูถามนักเรียน
 1. -ใครเป็นผู้ใหญ่สูงสุดในบ้าน?
      คำตอบ คุณพ่อ คุณแม่
     - เราต้องปฏิบัติตนต่อคุณพ่อ คุณแม่อย่างไร?
      คำตอบ ต้องเคารพ เชื่อฟัง

 2. -ใครเป็นผู้ใหญ่สูงสุดในวัด?
      คำตอบ คุณพ่อเจ้าวัด
     - เราต้องปฏิบัติตนต่อคุณพ่อเจ้าวัดอย่างไร?
      คำตอบ ต้องเคารพ เชื่อฟัง

 3. -ใครเป็นผู้ใหญ่สูงสุดในโรงเรียน?
      คำตอบ ผู้จัดการ ครูใหญ่
      -เราต้องปฏิบัติตนต่อผู้จัดการ ครูใหญ่อย่างไร?
      คำตอบ ต้องเคารพ เชื่อฟัง

 4. -ใครเป็นผู้ใหญ่สูงสุดในประเทศ?
      คำตอบ พระมหากษัตริย์
      -เราต้องปฏิบัติตนต่อพระมหากษัตริย์อย่างไร?
      คำตอบ ต้องเคารพ เชื่อฟัง

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์

ทำไมเราจึงต้องเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่สูงสุด?
เพราะผู้ใหญ่สูงสุดมีฐานะและอำนาจหน้าที่สูงกว่าเรา อีกทั้งมีพระคุณคือคอยช่วยเหลือเราในสิ่งต่าง ๆ คอยป้องกันภัยอันตรายให้เรา

สรุป  นักเรียนมีหน้าที่ต้องเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่อยู่เสมอ เพราะผู้ใหญ่เป็นผู้มีอำนาจเหนือเรา มีพระคุณต่อเรา เป็นผู้มีคุณต่อเรา เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์มากกว่าเรา เป็นผู้สูงด้วยวัยวุฒิ คุณวุฒิ ควรแก่การเคารพอย่างยิ่ง

ขั้นที่ 3 คำสอน
 1.ใครเป็นผู้ใหญ่สูงสุดในจักรวาล?  คำตอบ พระเป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้ใหญ่สูงสุด มีอำนาจมากที่สุด ไม่มีใครเทียบเท่าพระองค์ได้ ประกาศกอิสยาห์ได้กล่าวพรรณนาถึงพระเป็นเจ้าว่า “ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับ ณ พระที่นั่งสูงและเทิดทูนขึ้นชายฉลองพระองค์ของพระองค์เต็มพระวิหาร เหนือพระองค์มีเสราฟิมยืนอยู่ แต่ละตนมีปีกหกปีก ใช้สองปีกบังหน้า และสองปีกคลุมเท้า และอีกสองปีกบินไป ต่างร้องต่อกันและกันว่า “ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าจอมโยธา แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มไปด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์” (อสย.6.1-3)

 2.คำว่า “ศักดิ์สิทธิ์” ที่เสราฟิมร้องมีความหมายว่า พระเป็นเจ้าทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ เราต้องเคารพพระองค์ เมื่อเราเข้าวัดซึ่งเป็นที่ประทับของพระเป็นเจ้า เราก็ต้องสำรวมตน ไม่เล่น ไม่คุย เพราะพระเป็นเจ้าทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ประทับอยู่ที่นั้น เราต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเพื่อแสดงว่าเราเคารพพระองค์ เราต้องสำรวมกิริยาอาการ ไม่ว่าจะนั่ง ยืน เดิน คุกเข่า ต้องให้เรียบร้อย ไม่หลุกหลิกลุกลี้ลุกลน เพราะเรากำลังอยู่ต่อหน้าพระเป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ เราต้องถวายเกียรติแด่พระองค์

 3. ในเวลาเดียวกัน เราก็ต้องรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติที่มีพระเป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดมาสถิตกับเรา และเราได้มีบุญวาสนาเข้าเฝ้าพระองค์อย่างใกล้ชิดในวัด พระเป็นเจ้าแม้จะทรงเป็นพระผู้ยิ่งใหญ่ แต่มิได้ทรงรังเกียจเราที่เป็นคนธรรมดา ๆ ทรงรักเราอย่างที่เราเป็น และทรงเชื้อเชิญเราให้มาเฝ้าพระองค์เสมอ ๆ ในวัด นับว่าเป็นบุญของเราจริง ๆ ที่มีพระผู้ยิ่งใหญ่แต่ไม่ถือพระองค์เช่นนี้

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ

ก. จดเนื้อหาลงในสมุด
 1. ใครเป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด?
     ตอบ พระเป็นเจ้าทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ไม่มีใครเทียม
 2. เราต้องปฏิบัติตนอย่างไรต่อพระเป็นเจ้า?
     ตอบ เราต้องแสดงความเคารพต่อพระองค์ เช่น เคารพสถานที่ ได้แก่วัดซึ่งเป็นที่ประทับ
            ของพระองค์ และสิ่งของต่าง ๆ ในพิธีกรรม เพราะว่าเป็นสิ่งที่ใช้นมัสการพระเป็นเจ้า
ข. กิจกรรม
 นำนักเรียนเข้าวัด ทำความเคารพแล้วนั่งเรียบรอย ครูอธิบายถึงส่วนต่าง ๆ ของวัด สิ่งของที่อยู่ในวัดที่สำคัญคือ พระแท่น ตู้ศีล รูปศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่ใช้ในการถวายมิสซา ฯลฯ ทุกสิ่งเหล่านี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ เพราะใช้ในพิธีนมัสการพระเป็นเจ้า เราต้องเคารพ

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศฯ

ตุลาคม 2019 เดือนพิเศษเพื่อการประกาศข่าวดี

350 ปีการสถาปนามิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

คาทอลิกสอนอะไร

แนะนำเว็บไซต์ดีดี


สมณองค์กรยุวธรรมทูตประเทศไทย

ดาวน์โหลดคู่มือสอน

download คู่มือสอนศีลมหาสนิทฉบับปรับปรุง
Download คู่มือเรียนศีลมหาสนิท ฉบับปรับปรุง

เกี่ยวกับพระศาสนจักร

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิก
คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
ประมาลกฏหมายพระศาสนจักรคาทอลิก

เว็บไซต์เพื่องานคำสอน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ประเทศไทย
ศูนย์คริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ
Facebook ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่
www.kamsonchan.comนิตยสารคำสอนต่างประทเศ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมมิสซังราชบุรี 31/2-4 ถ.สมบูร์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร. 032-314733 มือถือ 086-4700792