เวลาอิสระ(Free Time)

เวลาอิสระ (Free Time)
         การจัดตารางการเข้าค่ายฯหรือเข้าเงียบอย่าลืมเรื่องของเวลาอิสระด้วย เวลาอิสระนี้เป็นเวลาเพื่อให้สมาชิกได้ผ่อนคลาย และเป็นโอกาสให้สมาชิกได้สร้างมิตรภาพกับเพื่อนใหม่ๆ และยังเป็นโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆที่สมาชิกสนใจอย่างนอกระบบอีกด้วย

         เราต้องรักษาสมดุลเรื่องเวลาอิสระให้เหมาะสมไม่ให้มีมากเกินไปหรือน้อยเกินไป น้อยเกินไปก็ทำให้การเข้าค่ายฯหรือเข้าเงียบรู้สึกอึดอัด แต่ถ้ามากเกินไปก็จะทำให้รายการต่างๆเสียเวลาไป

         ควรให้เวลาอิสระประมาณ 15-20 นาทีในระหว่างวัน แต่ถ้าเป็นการเข้าค่ายฯหรือเข้าเงียบ 1 สัปดาห์ ควรมีวันอิสระ 1 วัน ถ้าอากาศดีก็ควรให้มีการพักผ่อนนอกสถานที่ หรือจัดกีฬา หรือเกมต่างๆให้สมาชิกได้ผ่อนคลายภายในสถานที่

        เราต้องเตือนให้ทุกคนใช้เวลาว่างให้เหมาะสม ทีมงานจะต้องสอดส่องดูแลสังเกตดูความต้องการของสมาชิก บางคนอาจจะต้องการคุยปรึกษาเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรืออาจจะคิดถึงบ้าน หรือไม่สบาย เราต้องเข้าไปดูแลให้บริการอย่างทันท่วงที

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725