ศิลปะ(Art)

ศิลปะ(Art)
          การจัดเตรียมกาว กรรไกร กระดาษสีต่างๆไว้ให้พร้อมก็เป็นการจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นอยากเรียนอยากทำให้กับสมาชิกได้อย่างดี การแสดงความคิดของตนออกมาโดยผ่านทางสื่อสร้างสรรค์ต่างๆนั้นเป็นการให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่กว้างไกลกว่าการใช้แค่การใช้ปากกาและกรดาษเท่านั้น
         

           ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้กระดาษสีต่างๆทำรูปร่างหรือข้อความที่แสดงถึงประวัติของครอบครัวของเราโดยให้ทำเป็นต้นไม้ครอบครัวก็ได้ ปั้นดินน้ำมันเพื่อแสดงออกถึงความเชื่อเรื่องพระเจ้าก็ได้ หรือใช้รูปภาพหรือถ้อยคำจากหนังสือนิตยสารมาเป็นสื่อแสดงถึงตัวตนหรือความคิด หรือค่านิยมของตนเองก็ได้

            ถ้าหากเรากลัวว่าเยาวชนจะคิดว่าการกระทำเช่นนี้เป็นเรื่องของเด็กๆ เราต้องให้คำอธิบายถึงจุดประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆและบอกถึงเหตุผลเฉพาะของแต่ละสื่อที่เราจะให้ปฏิบัติ หลายครั้งพบว่าสมาชิกที่มาเข้าค่ายฯหรือเข้าเงียบชื่นชมผลงานของตนเองจนถึงกับนำกลับไปโชว์ให้คนที่บ้านได้ดูกันอีกด้วย

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725