กิจกรรมละลายพฤติกรรม(Icebreakers)

กิจกรรมละลายพฤติกรรมกิจกรรมละลายพฤติกรรม(Icebreakers)
         กิจกรรมละลายพฤติกรรมเป็นกิจกรรมที่มีอะไรมากกว่าการทำลายความเขินอายหรือความไม่คุ้นเคยต่อกันและกันเท่านั้น การละลายพฤติกรรมยังเป็นวิธีการเรียนรู้จักกันและกัน รู้จักชื่อเสียงเรียงนาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การมีเพื่อนมากขึ้น เป็นเกมที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ หรือเป็นการแนะนำหัวข้อใหม่ของการเข้าค่ายฯ          เมื่อสมาชิกมาถึงใหม่ๆ เราจำเป็นต้องวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อการแนะนำตัวในตอนเริ่มต้นการเข้าค่ายฯของเรา เมื่อสมาชิกรู้จักกันและกันแล้ว กิจกรรมละลายพฤติกรรมควรจะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้รู้จักกันให้ลึกยิ่งขึ้น และเรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนๆที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในการเข้าค่ายฯครั้งนี้ด้วย
กิจกรรมละลายพฤติกรรมเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกที่สนิทกันแล้วได้แยกออกจากกันบางเพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นๆได้เข้ามาเป็นเพื่อนด้วย และให้ตนเองได้เข้าไปหาเพื่อนใหม่ด้วยเช่นกัน

         กิจกรรมละลายพฤติกรรมอาจจะเป็นกิจกรรมง่ายเช่น การเล่นเก้าอี้ดนตรี หรือการเต้นแอโรบิคเพื่อให้สมาชิกสดชื่นในยามเช้า หรืออาจจะเป็นกิจกรรมที่ให้บทเรียน หรือสอนทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษ เช่น การสื่อสาร การร่วมมือ หรือการแก้ปัญหา

         กิจกรรมที่นำเข้าสู่บทเรียน เช่น ชักคะเย่อ สามารถนำไปใช้ก่อนการเรียนรู้เรื่อง “การประจญล่อล่วง”
อย่างไรก็ตามกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใด เราต้องแน่ใจก่อนว่าสมาชิกทุกคนมีสามารถมีส่วนร่วมได้ และมีพื้นที่ที่เหมาะสมกับกิจกรรมนั้น เช่น มีห้องที่กว้างพอ ไม่มีอะไรเสียหาย สิ่งสำคัญคือความปลอดภัย เป็นต้นจากกิจกรรมที่ต้องมีการเคลื่อนไหวมากๆ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725