กิจกรรมที่ 4:การรำพึงภาวนา

02xmasac05.jpgกิจกรรมที่ 4 : การรำพึงภาวนา
จุดประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาเงียบเพื่อคิดถึงพระกุมาร แม่พระ และนักบุญยอแซฟ ให้มีโอกาสได้พูดคุยกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัว

ให้ครูดำเนินการดังนี้

1.ให้เราแต่ละคนนั่งหลับตาลงและจินตนาการว่าเรากำลังอยู่ในคอกสัตว์กับพระเยซู แม่พระ  และนักบุญยอแซฟ ให้เราได้กล่าวความในใจของเราแต่ละคนให้กับแต่ละท่าน ก่อนอื่น ให้เราเพ่งมองไปที่พระเยซูกุมาร พระองค์เป็นใคร พระองค์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า บอกพระองค์ว่าเธอเชื่อในพระองค์แม้พระองค์ยังเป็นแต่กุมารน้อยๆ บอกพระองค์ซิว่าเธอรักพระองค์อย่างไร(หยุดสักครู่หนึ่ง)

2.ให้เรามองไปยังยังแม่พระ แม่พระเฝ้ามองดูพระกุมารด้วยความยินดี พระแม่เชื่อมั่นว่าพระกุมารนี้แหละคือบุตรของพระเจ้า ให้เธอคุยพระแม่มารีถึงความน่าอัศจรรย์นี้ บอกแม่พระซิว่าเธอรักพระกุมารมากเท่าไร (หยุดสักครู่)

3.สุดท้ายให้เราหันไปมองนักบุญยอแซฟ ท่านมีความสุขสักเท่าไรที่ได้รับใช้ช่วยเหลือพระกุมารและแม่พระ ให้เธอขอบคุณนักบุญยอแซฟที่ได้เอาใจใส่รับใช้พระกุมารและแม่พระ (หยุดสักครู่หนึ่ง)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725