กิจกรรมที่ 3:ทำความเข้าใจถึงข่าวดีที่ได้รับมาโดยการใช้คำถาม

xmasac03.jpgกิจกรรมที่ 3 : ทำความเข้าใจถึงข่าวดีที่ได้รับมาโดยการใช้คำถาม
จุดประสงค์: เมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้เรื่องนี้แล้ว นักเรียนสามารถ
1. อธิบายได้ว่าเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนพระเยซูบังเกิดและขณะการบังเกิดของพระเยซูคริสต์เป็นการตระเตรียมของพระเจ้าทั้งสิ้น
2. บอกได้ว่าพระเจ้าได้ทรงเตรียมอะไรไว้บ้างเพื่อการบังเกิดของพระบุตร
3. อธิบายความหมายของคำว่า “น้ำพระทัยของพระเจ้า” ได้ว่าคืออะไร

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาจากกิจกรรมที่สอง เมื่อครูได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซูแล้ว ครูอาจจะสรุปคำสอนที่ได้จากเรื่องนี้ในสองประเด็นสำคัญคือ
1. พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ก่อนที่พระเยซูจะทรงบังเกิด
2. พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับวันที่พระบุตรทรงบังเกิด ครูอาจจะเขียนสาระสำคัญของทั้งสองนี้ไว้บนกระดานก็ได้ แล้วจึงอธิบายที่ละประเด็น

1. พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ก่อนที่พระเยซูจะทรงบังเกิด
พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งเพื่อการบังเกิดของพระบุตรของพระองค์ พระองค์ทรงเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับแผนการของพระองค์ เราจะเริ่มกันด้วยคำถาม

1.พระเจ้าทรงเลือกหญิงที่สวยที่สุดเพื่อจะได้เป็นพระมารดาของพระมหาไถ่ พระเจ้าทรงเลือกใครให้เป็นพระมารดาของพระเยซูคริสต์ (พระแม่มารี)

2.พระเจ้าได้ทรงส่งทูตสวรรค์ท่านหนึ่งให้มาแจ้งข่าวแก่แม่พระว่าพระองค์ประสงค์ให้เธอเป็นพระมารดาของพระผู้ไถ่ ทูตสวรรค์นั้นมีชื่อว่าอะไร (ทูตสวรรค์กาเบรียล)

3.แม่พระรักพระเจ้ามากจึงได้ตอบตกลงรับน้ำพระทัยของพระเจ้า แม่พระตอบว่าอย่างไร (ดิฉันเป็นผู้รับใช้ของพระเป็นเจ้า ขอให้เป็นดังที่ท่านพูดนั้นเถิด)

4.แม่พระเป็นผู้ที่มีพระทัยดี มีน้ำใจต่อทุกคน หลังจากได้รับการแจ้งข่าวจากทูตสวรรค์แล้วพระนางได้ทำอะไรเพื่อแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่มีน้ำใจดีต่อผู้อื่น (เสด็จไปเยี่ยมและช่วยเหลือนางเอลีซาเบธ)

5.ทำไมนางเอลีซาเบธจึงต้องการความช่วยเหลือ (เพราะนางกำลังตั้งครรภ์ ใกล้คลอด ท่านนักบุญยอห์น)

6.พระเจ้าทรงเลือกบุรุษที่ดีมากคนหนึ่งให้เป็นฝู้เลี้ยงดีพระเยซูและแม่พระ ชายคนนี้ชื่ออะไร (ยอแซฟ)

7.ยอแซฟได้ตระเตรียมสิ่งต่างๆเพื่อรอการบังเกิดของพระเยซู เธอคิดว่ายอแซฟได้เตรียมอะไรบ้าง (เปล เตียงเล็กๆ)

8.พระเจ้าได้ทรงสัญญาว่าจะให้พระบุตรบังเกิดมาที่เมืองเบธเลเฮม เมื่อจักรพรรดิ์ออกัสตัสได้ออกคำสั่งให้ประชาชนออกไปทำทะเบียนสำมะโนประชากร ยอแซฟและแม่พระจึงต้องไปที่เมืองนั้น ทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จไป คำสั่งที่ว่านั้นคืออะไร (ให้ทุกคนไปลงทะเบียนสำโนครัว  ที่บ้านเกิดเมืองนอนของตน)

9.ทำไมแม่พระและนักบุญยอแซฟจึงต้องไปจดทะเบียนสำมะโนประชากรที่เมืองเบธเลเฮม (เพราะท่านทั้งสองมาจากตระกูลดาวิด และดาวิดเกิดที่เมืองนี้)

10.เมื่อไม่มีที่พักท่านทั้งสองไปพักที่ไหน (คอกเลี้ยงสัตว์)

11.ทั้งทั้งสองรู้สึกอย่างไรที่ต้องพักในคอกสัตว์ (พอใจ)

2.พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับวันเกิดของพระบุตร
1.พระเยซูทรงบังเกิดท่ามกลางความเงียบสงบ เราทราบดีว่าทั้งแม่พระและนักบุญยอแซฟต่างมีความปลาบปลื้มยินดี แม่พระได้นำผ้ามาพันพระกายของพระเยซูกุมารและอุ้มพระองค์ให้นอนอยู่ในรางหญ้าที่นักบุญยอแซฟได้ดัดแปลงขึ้น แม่พระและนักบุญยอแซฟถวายนมัสการพระกุมาร ทำไมแม่พระและนักบุญยอแซฟจึงถวายนมัสการพระกุมาร (เพราะท่านทราบว่าพระกุมารนี้แหละคือพระเจ้า)

2.ยังไม่มีใครทราบเกี่ยวกับการบังเกิดของพระกุมาร แต่พระเจ้าทรงมีแผนการที่จะแจ้งข่าวดีนี้ให้กับคนที่ยากจนก่อน เพราะพระเจ้าทรงรักคนยากจน อยากทราบว่าคนกลุ่มใดที่ได้รับข่าวดีนี้ก่อนใครก่อนอื่นหมด (คนเลี้ยงแกะ)

3.ถูกแล้ว พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์ท่านหนึ่งไปแจ้งข่าวแก่พวกเขา ข่าวนั้นคืออะไร (จงไปยังเมืองเบธเลเฮมและพวกท่านจะได้พบพระผู้ไถ่ และจงไปบอกประชาชนทั่วไป)

4.ทูตสวรรค์ขับร้องเพลงที่ไพเราะมากในคืนนั้น เนื้อหาของเพลงนั้นมีว่าอย่างไร (ขอทูลเทิดพระเกียรติ ธ ทรงฤทธิ์ ผู้สถิตในสวรรค์ชั้นสูงส่ง สันติสุขบนโลกนั้นพลันดำรง เป็นของผู้ที่ทรงพอพระทัย)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725