กิจกรรมที่ 2:การเล่าเรื่องจากพระคัมภีร์ประกอบภาพ

xmasac02.jpgกิจกรรมที่ 2 : การเล่าเรื่องจากพระคัมภีร์ประกอบภาพ
(ให้ครูใช้วิธีวาดภาพ หรือมีภาพแบบปะติดผ้าสำลีก็ได้ ตามตัวอย่างที่ให้ไว้นี้)
จุดประสงค์ : เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนสามารถ
1.เล่าเรื่องการบังเกิดของพระเยซูเจ้า
2.รักและชื่นชมต่อพระกุมารเยซู แม่พระ และนักบุญยอแซฟมากขึ้น


ให้ครูได้เขียนภาพเหล่านี้ แล้วเล่าเรื่องประกอบภาพ โดยให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมด้วย
 02xmasac01.jpg 02xmasac02.jpg
 02xmasac03.jpg 02xmasac04.jpg


-นี้คือภาพบ้านของพระแม่มารี (ชี้ไปที่ภาพ) ซึ่งอยู่ในเมืองที่ชื่อว่านาซาเร็ธ  พระเจ้าได้ทรงส่งทูตสวรรค์ชื่อกาเบรียลให้มาหาพระแม่มารีเพื่อแจ้งข่าวว่าพระเจ้าทรงเลือกท่านให้เป็นมารดาของพระเยซู หลังจากได้รับการแจ้งข่าวแล้ว พระแม่มารีจึงเสด็จไปเยี่ยมญาติที่ชื่อนางเอลีซาเบธ (ชี้ทางเดินไปบ้านของนางประกอบด้วย) พระแม่มารีพักอยู่ที่นี้สามเดือนเพื่อช่วยเหลือนางเอลีซาเบธในงานบ้านต่างๆ หลังจากนั้นจึงได้เดินทางกลับบ้านที่นาซาเร็ธ พวกเธอจำทางกลับบ้านของแม่พระได้หรือไม่ (ให้เด็กๆช่วยกันตอบ)

-เมื่อแม่พระกลับถึงบ้านแล้วก็ได้เตรียมสิ่งต่างๆเพื่อรอรับการบังเกิดของพระเยซู พวกเธอคิดว่าแม่พระได้จัดเตรียมอะไรบ้าง (ผ้าอ้อม ผ้าห่ม ฯลฯ) นักบุญยอแซฟก็ได้ช่วยแม่พระในการจัดเตรียมสิ่งต่างๆด้วย เธอคิดว่านักบุญยอแซฟที่เป็นช่างไม้จะจัดเตรียมอะไร (เปล เตียงเล็กๆ ฯลฯ)

-ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่าจะไปด้วยดี แต่แล้ววันหนึ่งนายทหารโรมันได้เข้ามาในเมืองนาซาเร็ธ เขาได้เอาป้ายขนาดใหญ่ติดประกาศไว้ที่กลางเมือง มันเป็นคำสั่งของจักรพรรดิออกัสตัสผู้ซึ่งเป็นผู้ปกครองในสมัยนั้น เธอรู้ไหมคำสั่งนั้นมีว่าอย่างไร (ให้นักเรียนอ่านตามคำในป้ายประกาศนั้น)

-เมื่อนักบุญยอแซฟอ่านป้ายนั้นแล้วก็กลับไปบอกแม่พระว่าเขาทั้งสองจะต้องเดินทางไปเมืองเบธเลเฮม เพราะทั้งแม่พระและนักบุญยอแซฟมาจากตระกูลดาวิด และบ้านของดาวิดอยู่ที่เมืองเบธเลเฮมนี้เอง

-ท่านทั้งสองจึงได้เตรียมตัวเพื่อออกเดินทางไป โดยที่นักบุญยอแซฟได้เอาลาไปด้วยหนึ่งตัว พวกเขาต้องเดินทางผ่านถนนที่ขรุขระและเป็นเนินเขา พวกเธอรู้เส้นทางไปสู่เบธเลเฮมหรือไม่ (นักเรียนช่วยกันตอบ) ทั้งสองเดินทางจนเหนื่อยอ่อน ที่สุดก็ได้มาถึงเมืองเบธเลเฮม ท่านทั้งสองพยายามหาที่พักเพื่อจะได้ค้างคืน แต่ช่างโชคร้ายที่ไม่มีห้องพักว่างเลยสักห้องเดียว ที่สุดมีชายชราคนหนึ่งได้แนะนำให้ไปพักที่คอกสัตว์แห่งหนึ่งใกล้ๆเชิงเขา มันเป็นสถานที่ที่แย่จริงๆ แต่แม่พระและนักบุญยอแซฟก็ยอมรับด้วยความยินดี ท่านทั้งสองทำการปัดกวาดทำความสะอาดแล้วจึงพักผ่อนอยู่ ณ ที่นี้

-คืนนี้เอง ภายใต้ความสงัดเงียบ มหัศจรรย์ยิ่งใหญ่ได้บังเกิดขึ้น พระเยซูคริสต์ บุตรพระเจ้าได้ประสูติมาจากพระแม่มารี นักบุญยอแซฟได้นำเอารางหญ้ามาเป็นเตียงเล็กๆสำหรับพระองค์ แม่พระได้เอาผ้าพันพระกายของพระองค์ไว้และนำไปวางไว้ในรางหญ้า ทั้งแม่พระและนักบุญยอแซฟต่างมีความสุขที่ได้เห็นพระผู้ไถ่ ท่านทั้งสองต่างนมัสการองค์พระกุมารเพราะพระองค์คือพระเจ้า

-ขณะนั้นเองบรรดาชุมภาบาลที่กำลังเฝ้าฝูงแกะของพวกเขาอยู่ก็ต้องประหลาดใจอย่างมาก เพราะมีทูตสวรรค์ตนหนึ่งได้ปรากฏกายออกมาและแจ้งข่าวว่า “อย่ากลัวไปเลย เพราะเรานำข่าวดีมาบอกพวกท่าน …คืนนี้เอง…มีพระผู้ช่วยให้รอดประสูติ…พวกท่านจะพบพระกุมารมีผ้าพันกายนอนอยู่ในรางหญ้า” จากนั้นทูตสวรรค์หมู่ใหญ่ได้ปรากฏกายออกมาขับร้องเพลงที่แสนไพเราะว่า “ขอทูลเทิดพระเกียรติ ธ ทรงฤทธิ์ ผู้สถิตในสวรรค์ชั้นสูงส่ง สันติสุขบนโลกนั้นพลันดำรง เป็นของผู้ที่ทรงพอพระทัย”

-เมื่อทูตสวรรค์ได้ขึ้นไปสู่สวรรค์แล้ว บรรดาชาวชุมภาบาลได้ออกตามหาพระกุมารและได้พบตามที่ทูตสวรรค์ได้แจ้งข่าวไว้ พวกเขามีความสุขมากที่ได้เห็นพระผู้ไถ่ และได้ออกไปกระจายข่าวดีนี้ทุกคนที่พวกเขาพบ

เมื่อเล่าจบแล้วให้อาสาสมัครออกมาเล่าเรื่องแบบย่อๆ หรือ จะใช้วิธีให้เล่าคนละตอนต่อๆกันก็ได้เพื่อเพิ่มความสนุกสนาน

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725