06 บัดดี้

บัดดี้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้รู้จักกันมากขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

จำนวนสมาชิก 50 - 100 คน

อุปกรณ์  สลากรายชื่อ

สถานที่  ห้องอบรม

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 10 นาที

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
 1. ผู้นำเตรียมสลากรายชื่อสมาชิกทุกคน
 2. สมาชิกเตรียมของขวัญหรือของที่ระลึก คนละ 2 ชิ้น ชิ้นแรก สำหรับ “บัดดี้” ที่เราจับรายชื่อได้ ส่วนอีกชิ้นสำหรับผู้ที่จะจับได้ชื่อเรา
 3. ผู้นำกิจกรรมให้สมาชิกทุกคนจับสลากรายชื่อ หากจับได้ชื่อของตัวเองให้จับใหม่
 4. สมาชิกทุกคนต้องเก็บชื่อ บัดดี้ ไว้เป็นความลับ
 5. ตลอดการร่วมกิจกรรม สมาชิกจะต้องเอาใจใส่บัดดี้ โดยไม่ให้รู้จักตัว อาจใช้วิธีการพึ่งพา ไหว้วานผู้อื่นให้เอาน้ำหรือขนมไปให้ หรือฝากส่งจดหมายไปให้โดยใช้นามแฝง
6. ผู้นำกิจกรรมดำเนินการเฉลยชื่อบัดดี้ ในวันเดินทางกลับ
 7. ความมันของเกมจะอยู่ตรงที่การลุ้น ว่าใครจับชื่อใครได้ และใครจะได้ของขวัญอะไร เป็นการสร้างมิตรภาพและความประทับใจให้กับท่านสมาชิกในตอนเดินทางกลับ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725