10 รำวง เมดเลย์

รำวง เมดเลย์

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อสร้างบรรยากาศสนุกสนาน
  2. เพื่อฝึกความคล่องตัวความรวดเร็ว
  3. เพื่อฝึกฝนสมาธิและทักษะในการฟัง 

จำนวนสมาชิก 40-50 คน

อุปกรณ์  นกหวีด

สถานที่  ห้องอบรม

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 20 - 30 นาที

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
        1. ผู้นำกิจกรรมอธิบายว่า ให้สมาชิกยืนต่อแถวเป็นวงกลม เต้นพร้อมกับเดินวนทางขวามือ เมื่อได้ยินเสียงนกหวีดให้สมาชิกที่เต้นอยู่ในท่าไหนให้หยุดอยู่ท่านั้น (ในระหว่างที่สมาชิกเต้น ให้ผู้ช่วยเปิดเพลงหรือตีกลองไปด้วย แล้วหยุดเมื่อผู้นำกิจกรรมเป่านกหวีด)

       2. ผู้นำกิจกรรมให้สมาชิกเต้นแล้วเป่านกหวีดให้หยุด ดูว่ามีใครยิ้ม หัวเพราะ หรือเคลื่อนไหวบ้าง ประมาณ 2 – 3 ครั้ง

       3. ผู้นำกิจกรรมให้สมาชิกเต้นแล้วเป่านกหวีดให้หยุด พร้อมทั้งนำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยให้สมาชิกปฏิบัติมาแล้วเป็นคำสั่งสลับสับเปลี่ยน เช่น น้ำขึ้น น้ำลง รวมกลุ่มตามกรุ๊ปเลือด รวมกลุ่มตามภูมิประเทศที่เกิด รวมกลุ่มตามวันเกิด รวมกลุ่มตามเพศหรืออายุ รวมกลุ่มตามราศีเกิดหรือเดือนเกิด ลมเพลมพัด กระรอกแตกรัง รวมสตางค์ รวมอวัยวะ

       4. ผู้นำกิจกรรมสรุปตามวัตถุประสงค์ 
 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725