07 โป๊ะแตก

โป๊ะแตก

          โป๊ะแตกเป็นชื่ออาหารที่มีสัตว์ทะเลเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก รวมอยู่ในหม้อไฟ ทั้งเปรี้ยว ทั้งเผ็ด ครบทุกรสชาด

วัตถุประสงค์ 
  - เพื่อให้ผู้เล่นได้รู้จักชื่อ และคุ้นเคยกัน
  - เพื่อความสนุกสนาน

จำนวนสมาชิก 50 – 100 คน

อุปกรณ์  -

สถานที่  ห้องอบรม และสนาม

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 20 - 30 นาที

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
 1. ผู้นำให้ผู้เล่นนั่งเป็นวงกลม

 2. ผู้นำให้ผู้เล่นพูดไล่กันไปทีละคนว่า กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก เมื่อจบคำว่า ปลาหมึก ก็ให้ผู้เล่นคนต่อไปเริ่มพูด กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก ไล่เรียงกันไปเช่นนี้เรื่อย ๆ จนครบทุกคน แล้วให้แต่ละคนจำไว้ด้วยว่า ใครได้พูดคำว่า กุ้ง หอย ปู ปลา หรือ ปลาหมึก

 3. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้นำก็จะบอกชื่อสัตว์หรือโป๊ะแตก เช่น ผู้นำบอกคำว่า กุ้ง คนที่ได้พูดคำว่ากุ้งทุกคนวิ่งสับเปลี่ยนที่กัน แล้วถามชื่อคนที่นั่งอยู่ซ้ายและขวามือของตัวเอง

 4. ผู้นำอาจจะพูดชื่อสัตว์ 2 หรือ 3 ตัว ก็ได้ เช่น กุ้ง หอย หรือ กุ้ง ปลา ปู ถ้าใครตรงกับชื่อที่ถูกเรียกก็ให้วิ่งเปลี่ยนที่กันทันที

 5. ใครที่วิ่งเข้าที่ช้า ก็จะต้องออกมาคอยเป็นคนเรียกชื่อสัตว์ และตัวเองก็จะต้องวิ่งเข้าไปหาที่นั่งด้วย แต่ต้องเป็นชื่อสัตว์ของตัวเองเท่านั้น

 6. ถ้าผู้นำบอกว่า โป๊ะแตก ให้ทุกคนไม่ว่าจะมีชื่อเป็นตัวไหน ให้วิ่งเปลี่ยนที่ หาที่นั่งใหม่
 เมื่อมีการเปลี่ยนที่นั่งทุกครั้ง ผู้เล่นต้องถามชื่อคนที่นั่งอยู่ด้านซ้ายและขวามือเราด้วยเสมอ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725