04 ฝนตก-ฟ้าร้อง-ฟ้าผ่า

ฝนตก-ฟ้าร้อง-ฟ้าผ่า
ซาลาเปา-ไส้หมู-อร่อยดี
ปา-ปาโต๊ะ-ปาโต๋

     ทั้งสามเกมมีลักษณะการเล่นที่คล้ายคลึงกัน ต่างกันเพียงท่าทาง ดังนี้
• ฝนตก…ให้ปรบมือ, ฟ้าร้อง…ให้นำมือตบที่หน้าขา, ฟ้าผ่า…ให้ชูนิ้วชี้ข้างขวา แล้วร้องว่าเปรี้ยง ๆ
• ซาลาเปา…ทำมือปั้นซาลาเปา, ไส้หมู…ทำเหมือนสับหมู, อร่อยดี…เอามือลูบท้อง
• ปา…ให้สะบัดมือรัวเร็วระดับอกเหมือนผู้นำเชียร์, ปาโต๊ะ…ให้ชูแขนทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะ, ปาโต๋…ลดแขนลงมาระดับสะโพก สะบัดมือรัวเร็ว

วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกประสาท ไหวพริบ และสร้างบรรยากาศสนุกสนาน

จำนวนสมาชิก ไม่จำกัดจำนวน

อุปกรณ์  -

สถานที่  ห้องอบรม

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 10 - 20 นาที

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
  1. ผู้นำเกมซักซ้อมความเข้าใจกับผู้เล่น เพื่อให้เกิดความชัดเจน
  2. แต่ละเกมไม่ควรเล่นให้ยืดยาว เมื่อผู้เล่นสนุกก็เปลี่ยนเกมใหม่ โดยให้สอดคล้องกันไป ระวังอย่าให้เกมสะดุด


ข้อแนะนำ
         ผู้นำกิจกรรมควรใช้วิธีการหลอกล่อ เพื่อให้ผู้เล่นหลงทางและทำผิดได้ เช่น บอกว่า ฟ้าร้อง แต่ยกนิ้วขึ้นชี้ แล้วพูดว่า เปรี้ยง ๆ ถ้าผู้เล่นไม่มีสมาธิ เห็นผู้นำทำอย่างไร ก็จะทำตาม

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725