03 ส่งของ - ส่งแป้ง

ส่งของ - ส่งแป้ง

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มและความสนุกสนาน

จำนวนสมาชิก ไม่จำกัดจำนวน

อุปกรณ์  แป้ง, นกหวีด

สถานที่  ห้องอบรม

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 30 - 40 นาที

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
            เกมนี้จะใช้สิ่งของอะไรก็ได้ที่สามารถหยิบง่าย ส่งคล่อง โดยไม่เป็นอันตรายกับผู้เล่น การเล่นส่งของส่วนมากจะยึดติดกับเกมเก่าที่ว่าของที่ถูกส่งอยู่กับใครขณะที่เพลงหยุด หรือได้ยินสัญญาณนกหวีด ผู้นั้นจะเป็นผู้โชคดี แต่เราสามารถเปลี่ยนกติกาใหม่ได้ ของอยู่กับใคร คนนั้นยังเป็นผู้โชคดี แต่คนที่อยู่ข้างซ้ายและข้างขวาจะเป็นผู้โชคร้าย ฉะนั้น ผู้ที่รับและส่งของจะไม่รีบร้อน แต่ผู้เล่นที่นั่งอยู่ข้าง ๆ จะต้องรีบคว้าไป ถ้าเป็นการส่งแป้ง แป้งอยู่กับใครผู้นั้นก็จะโชคดี ถ้าผู้นำกิจกรรมสั่งให้โปะแป้งกับผู้ที่นั่งอยู่ข้างซ้ายหรือขวา

ข้อแนะนำ
           ผู้นำกิจกรรมอาจจะให้ส่งกล่องแก้ว แล้วภายในกล่องมีสลากกำหนดให้ผู้รับทำท่าต่าง ๆ เมื่อทำท่าเสร็จให้ส่งกล่องต่อไป เกมการส่งของมีเทคนิคมากมายหลายรูปแบบ สามารถปรับเปลี่ยนให้เล่นได้ทั้งบนรถ รอบกองไฟ หรือกลุ่มสัมพันธ์

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725