9.เกม(เพิ่มเติม)

posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 6886

1. เส้นยาวที่สุด
- แจกหนังสือให้กลุ่มละ 1 แผ่น
- ให้เวลา 2 นาที ให้ช่วยกันทำให้ยาวที่สุด
- กลุ่มใดสามารถทำให้กระดาษหนังสือพิมพ์ที่ได้รับยาวที่สุดกลุ่มนั้นชนะ

2. Fashion Show
- แจกกระดาษหนังสือพิมพ์กลุ่มละ 1 เล่ม (หรืออาจจะมากกว่า)
- แจกอุปกรณ์ที่ทำให้สามารถยึดติดกระดาษได้เช่น Max กระดาษกาว ฯลฯ
- ให้ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ที่ได้รับแต่งตัวสมาชิกเพื่อเดินแบบ Fashion show กลุ่มใดทำได้ดี ได้รับรางวัล

3. เที่ยวสวนสัตว์
- ผู้นำให้แต่ละกลุ่มเลือกสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์ของกลุ่ม
- ให้ผู้นำเล่าเรื่องไปเที่ยวสวนสัตว์ เมื่อเห็นสัตว์อะไรก็ให้กลุ่มนั้นส่งเสียงของสัตว์นั้นออกมา
- หรือเล่าเรื่องโนอาห์ พาสัตว์ขึ้นเรือก็ได้

4. ช่วยกันสร้างสรรค์
- ให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มออกไปเลือกสิ่งของอะไรก็ได้จากนอกห้องเรียนคนละ 2 ชิ้น
- ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันสร้างสรรค์อะไรก็ได้ให้ตรงกับหัวข้อที่ผู้นำต้องการ เช่น ให้แสดงออกถึงข้อคิดจากพระวรสาร หรือเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมใดคุณธรรมหนึ่ง

5. ส่งสร้างสัมพันธ์
- สอนสมาชิกร้องเพลง “นี้ของฉัน นั้นของเธอ ส่งให้กันเพื่อความสัมพันธ์ ส่งให้ตามจังหวะ ส่งให้กัน สร้างสัมพันธ์ ฉันและเธอ”
- จากนั้นให้สมาชิกเลือกสิ่งของของตนเองหนึ่งชิ้น แล้วส่งให้เพื่อนที่อยู่ขวามือของตน พร้อมกันร้องเพลงประกอบ
- เมื่อผู้นำให้หยุด ทุกคนจะต้องหาของของตนเองให้พบว่าอยู่ที่ใคร

6. เกม 1-7
- ผู้นำบอกรหัสเลขให้สมาชิกจดจำดังนี้
- เลข 1 ให้ทุกคนทำตัวอักษร “S”
- เลข 2 ให้ทุกคนทำ “แถวตรง”
- เลข 3 ให้ทุกคนทำ “วงกลม”
- เลข 4 ให้ทุกคนทำ “P”
- เลข 5 ให้ทุกคนต่อกันเป็น “รถไฟ”
- เลข 6 ให้ทุกคนทำเป็นเลข “6”
- เลข 7 ให้ทุกคนร้องพร้อมกันว่า “Hello”
- จากนั้นผู้นำออกคำสั่งหมายเลข ส่วนสมาชิกให้ทำตามรหัสให้ได้

7. สู้เพื่อเพื่อน
- ให้แต่ละกลุ่มจับคู่กันยืนเผชิญหน้ากัน ยกมือขึ้นข้าง
- ถ้าสมาชิกคนหนึ่งคนใดเอามือลง หรือมือตก กลุ่มนั้นแพ้
- ผู้นำกำหนดเวลาให้ตามที่เห็นควร เสร็จแล้วให้มีการวิเคราะห์ด้วยคำถามดังนี้
           1)  รู้สึกอย่างไร
           2)  อะไรทำให้ต้องทน
           3)  ถ้าคุณเป็นเด็ก เป็นผู้ใหญ่ เป็นคนสูงอายุจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อกิจกรรมนี้

- ผลการวิเคราะห์
         1)  ทำเพื่อกลุ่ม
         2) ได้กำลังใจจากเพื่อ
         3) ถ้าทำคนเดียวคงทำไม่ได้ แต่อาศัยกลุ่มช่วยกัน
          4) ต้องเสียสละเพื่อกลุ่ม

8. ทบทวนชีวิตโดยอาศัยกิ่งไม้แห้ง
- ตั้งกิ่งไม้แห้งไว้ตรงกลางห้อง ให้สมาชิกนั่งล้อมรอบ
- ให้เวลา 3 นาทีอยู่เงียบๆพิจารณากิ่งไม้แห้งกับชีวิตของตนเอง “มองกิ่งไม้แห้งนี้แล้วคิดถึงชีวิตของตนเองอย่างไร”
- ให้วาดมุมมองที่ตนเห็นต้นไม้นั้น
- แล้วให้เขียนบทภาวนา “มีอะไรจะบอกกับพระเจ้า” ให้เขียนลงใต้ภาพที่เธอวาด
- ถ้าใช้ในการเข้าเงียบ ผู้นำอาจจะใช้คำถามชุดนี้
 (1) พระเจ้าอยากจะบอกอะไรกับเธอผ่านทางกิ่งไม้แห้งนี้
 (2) กิ่งไม้แห้งนี้ทำให้เธอคิดถึงพระค้มภีร์ตอนใด
 (3) เธอมีอะไรอยากจะบอกพระเจ้าบ้าง(ให้เขียน)
 (4) มีอะไรจะพูดคุยกับเพื่อนๆบ้าง
 (5) มีอะไรจะขอบพระคุณพระเจ้าบ้างไหม(ให้สวดจากใจ)

9. เบ่งลมปราณช่วยกลุ่ม
- ให้แต่กลุ่มแข่งกันเป่าลูกปิงปองเข้าโกล์ หรือเส้นชัยที่กำหนดไว้

10. ทำให้ขำ
- ให้สองกลุ่มยืนหันหน้าเข้าหากัน
- ทุกคนต่างจ้องหน้ากัน ห้ามยิ้มหรือหัวเราะ หรือหลบสายตากัน
- รอบแรกให้กลุ่มที่ 1 เป็นอะไรตลกๆยั่วยุให้คู่ต่อสู้ที่อยู่ตรงข้ามยิ้มออกมาให้ได้ ถ้าทำได้ชนะ
- รอบสองให้สลับ คือ ให้กลุ่ม 2 ทำตลกใส่กลุ่ม 1


 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725