7.การภาวนา

posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 7807
7.  การภาวนา

1. ภาวนาโดยอาศัยธรรมชาติ  พบพระเจ้าในธรรมชาติ
- ถ้าเราโชคดีได้มีโอกาสไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ก็ขอให้เราใช้ธรรมชาติเหล่านั้นเพื่อให้เด็กๆได้มีโอกาสภาวนาและอยู่กับพระเจ้าท่ามกลางความงดงามของที่นั้น
- ให้พาเด็กๆนั่งในสถานที่เงียบๆหรือหาเวลาชมนกชมไม้ ดูต้นไม้ใบหญ้า แม่น้ำลำคลอง รอบๆที่พัก ให้ใช้เวลาสักครู่หนึ่งอยู่เงียบๆกับสิ่งนั้นคิดถึงพระเจ้า
- ให้เด็กวาดภาพที่เขาเห็นแล้วรู้สึกชอบ/ประทับใจ โดยไม่เน้นความสวยงาม
- เมื่อวาดเสร็จแล้ว ให้เขียนคำภาวนา โดยบอกว่า “เธออยากบอกอะไรกับพระเจ้าถึงสิ่งที่เธอเห็นบ้างไหม ถ้ามีให้เขียนลงไปในภาพนั้น”
- จากนั้น ให้เด็กๆมานั่งล้อมวงกัน เพื่อแบ่งปัน และภาวนาร่วมกัน

2. ภาวนาต่อหน้ารูปพระ
- พาเด็กๆไปนั่งอยู่ต่อหน้ารูปพระ ในวัดหรือมุมใดมุมหนึ่งที่มีรูปปั้น หรือรูปภาพของพระตั้งอยู่
- ผู้นำอาจจะแนะนำเด็กๆว่ารูปพระนี้คือรูปอะไร ทำไมจึงได้ชื่ออย่างนี้ แล้วให้เด็กๆนั่งมองรูปพระนั้นเงียบ 2-3 นาที พูดกับเด็กว่า “เมื่อเธอมองรูปพระแล้ว พระเจ้าบอกอะไรกับเธอบ้างไหม....และเธออยากจะบอกอะไรกับพระเจ้าบ้าง”
- ให้เวลาเด็กๆได้เขียนสิ่งที่เขาอยากจะบอกพระ
- เมื่อทุกคนทำเสร็จแล้ว ให้ล้อมวงกันเพื่อแบ่งปันสิ่งที่ได้รับจากการภาวนาต่อหน้ารูปพระ

3. “ภาวนาให้บุคคลที่พบ”
- ให้เด็กๆนึกถึงบุคคลที่เขาพบระหว่างการเดินทาง มีใครบ้างที่เขารู้สึกสงสารหรือเห็นอกเห็นใจ หรือเป็นบุคคลที่เขาประทับใจ หรือช่วยเหลือเขา
- ให้เขานึกถึงคนๆนั้นเป็นพิเศษ
- ให้เด็กๆเล่าเรื่องนี้ให้พระเจ้าฟัง และวอนขอพระพรให้บุคคลนั้น โดยเขียนลงในสมุด
- จากนั้นให้ล้อมวงกันเพื่อแบ่งปัน และภาวนาขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมๆกัน

4. “ภาวนาโดยผ่านทางของขวัญ”
- ให้เด็กๆนึกถึงของขวัญที่เขาเคยได้รับว่ามีอะไรบ้าง ของขวัญที่เขาประทับใจ อาจจะได้จากการจับสลากรางวัลก็ได้
- ถามเขาว่า ของขวัญที่ประทับใจมากที่สุดคืออะไร ได้มาอย่างไร ใครเป็นคนให้
- ให้เขาเขียนจดหมายบอกพระเจ้า ถึงของขวัญชิ้นนี้ เล่าให้พระองค์ฟัง และอยากให้พระเจ้าอวยพรคนที่ให้ของขวัญนั้นอย่างไร
- เสร็จแล้วล้อมวงแบ่งปันสิ่งที่ได้เขียนนั้น และขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกัน

5. “ภาวนาจากข่าวหนังสือพิมพ์”
- ให้ผู้นำตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์มาแจกเด็กๆคนละข่าว ให้พวกเขาอ่าน
- จากนั้นถามเด็กว่า “อ่านแล้วรู้สึกอย่างไร” “อ่านแล้วมีอะไรจะบอกกับพระเจ้าบ้างไหม” ให้เขาเขียนลงในสมุด
- เมื่อเสร็จแล้วให้ล้อมวงแบ่งปัน และภาวนาพร้อมกัน

6. “ภาวนาจากภาพทั่วไป”
- ให้ผู้นำเตรียมภาพให้เด็กๆคนละภาพ (ทำเช่นเดียวกับข่าว)
- ให้เด็กดูภาพแล้วถามเขาว่า “ดูภาพนี้แล้วรู้สึกอย่างไร” “ดูแล้วมีอะไรจะบอกกับพระเจ้าบ้างไหม” ให้เขียนลงในสมุด
- เสร็จแล้วให้ล้อมลงแบ่งปัน และภาวนาพร้อมกัน

7. “การภาวนาจากภาพในพระคัมภีร์
- ให้ผู้นำเตรียมภาพจากพระคัมภีร์ตอนใดตอนหนึ่งมาให้เด็กๆได้ดู
- ให้อ่านพระคัมภีร์ตอนนั้นๆ แล้วให้เด็กๆเงียบฟังเสียงของพระเจ้าว่าจะพูดอย่างไรกับเขา
- จากนั้นให้เขาได้เขียนสิ่งที่เกิดขึ้นในใจจากการมองภาพนั้น และสิ่งที่เขาอยากจะบอกพระเจ้า หลังจากได้พิจารณาพระวาจาของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้ว

8. “ภาวนาโดยอาศัยบทเพลง”
- ให้ผู้นำเลือกบทเพลงที่ดีมีความหมาย 1 เพลง  (โดยดูจากวัยของผู้เรียนด้วย ถ้าเป็นเด็กเล็กๆเพลงควรสั้นๆ อาจจะเป็นเพลงในพิธีกรรม เพลงทางศาสนา หรือเพลงที่มีความหมายอื่นๆก็ได้)
- ให้มีเนื้อเพลงเพื่อให้เด็กๆได้ร้องตาม ผู้นำอาจจะสอนหรือให้ร้องตามเครื่องเล่นเพลง
- เมื่อร้องได้บ้างแล้วให้เงียบเพื่อพิจารณาไตร่ตรองเนื้อเพลงว่า มีวลีใดหรือประโยคใด หรือถ้อยคำ หรือแม้แต่ทำนองตอนใดที่ประทับใจ
- จากนั้นให้เขียนว่าทำไมถ้อยคำ/ประโยค/วลี/ทำนอง/นั้นๆจึงมีความหมายกับตนเอง
- เสร็จแล้วล้อมวงแบ่งปัน และภาวนา
- ผู้นำต้องเตรียมตัวฟังเพลงและมีประสบการณ์มาก่อนจึงจะนำได้ดี

9. “ภาวนาด้วยการวาดภาพจากเรื่องในพระคัมภีร์”
- ให้ผู้นำเลือกพระคัมภีร์ตอนใดตอนหนึ่งอ่านให้เด็กๆฟัง เช่น ชาวสะมาเรียผู้ใจดี
- จากนั้นให้เด็กๆวาดภาพ โดยให้เลือกเอาเองว่าจะวาดภาพใครหรืออะไร ที่ตนเองประทับใจ จากพระคัมภีร์เรื่องนี้
- แล้วให้เขียนคำภาวนา ถึงเรื่องที่อยากจะบอกกับพระเจ้าหลังจากได้รำพึงถึงเรื่องนี้แล้ว

10. “การภาวนาด้วยการระบายสีจากรูป”
- สำหรับเด็กเล็กที่เขียนหนังสือไม่ค่อยได้ ให้ใช้การระบายสีรูปพระคัมภีร์ที่ผู้นำเตรียมไว้ให้

11. “การภาวนาจากบทสดุดี”
- ให้ผู้นำเลือกบทสดุดีบทใดบทหนึ่งอ่านให้เด็กๆฟัง
- ให้เด็กเงียบๆรำพึงถึงถ้อยคำในบทสดุดีนั้น แล้วให้วาดภาพที่ตนเกิดจินตนาการ
- แล้วให้เขียนถ้อยคำจากบทสดุดีที่ตนประทับใจลงใต้ภาพนั้น

12. “ภาวนาให้บุคคลในรูปถ่าย”
- ให้นักเรียนเอาอัลบั้มรูปถ่ายในครอบครัวมาดูกัน แล้วให้เลือกรูปที่ประทับใจ
- จากนั้นให้บรรยายว่ารูปนั้นมีความหมายอะไร ทำไมจึงชอบเป็นพิเศษ และอยากจะบอกพระเจ้าถึงเรื่องในรูปหรือบุคคลในรูปถ่านนั้นอย่างไร
- ให้เขียนลงในสมุด แล้วล้อมวงแบ่งปัน จบด้วยการภาวนาให้กันและกัน

13. “จัดมุมภาวนาในห้อง”
- ฝึกเด็กของเราให้จัดบรรยากาศการภาวนาในสถานที่ส่วนตัวของเขาเช่น โต๊ะเขียนหนังสือ มุมใดมุมหนึ่งในห้อง หัวเตียง โดยให้หารูปพระมาใส่กรอบให้สวยงาม หรือ ซื้อรูปพระสวยๆมาแล้วจัดหิ้งพระส่วนตัว
- หาบทภาวนาหรือเขียนบทภาวนาติดไว้ เพื่อภาวนาทุกวัน

14. “ภาวนาเพื่อผู้เจ็บป่วย”
- ผู้นำถามเด็กๆว่ามีใครบ้างในบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วย หรือมีอายุมกที่สุดในบ้าน
- ให้เขียนคำภาวนาเพื่อบุคคลนั้น “ข้าแต่พระเจ้าผู้ใจดี โปรดช่วยให้.........มีสุขภาพแข็งแรง อาแมน”

15. “ภาวนาด้วยการทำศิลปะ”
 “ถวายดวงใจแด่พระเจ้า” การจัดการภาวนานี้จะช่วยให้เด็กๆสัมผัสใกล้ชิดพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในขณะที่กำลังเตรียมตัวเพื่อการเข้ารับศีลมหาสนิทครั้งแรกของพวกเขา เรากระทำได้ง่ายๆดังนี้
- แจกกระดาษสีรูปหัวใจให้เด็กๆแต่ละคน แล้วให้แต่ละคนเขียนชื่อของตนเอง หรือวาดรูปตนเองก็ได้ลงไปในหัวใจกระดาษนั้น(หรือให้นักเรียนพับกระดาษเป็นรูปหัวใจก็ได้)
- ให้เด็กๆนำหัวใจกระดาษมาถวายพระเจ้าในการภาวนา
- เสร็จแล้วให้เด็กๆนำกลับบ้านไปติดไว้ในที่ที่มองเห็นได้เพื่อเตือนใจว่าตนเองได้ถวายดวงใจแด่พระเจ้าแล้ว

16. “ภาวนาจากนิ้วมือ”
- กิจกรรมนี่เหมาะกับทุกคนรวมถึงบรรดาเด็กๆ
- ให้เอาฝ่ามือขวาสัมผัสกับหน้าอกของตนเอง โดยให้หัวนิ้วโป้งอยู่ใกล้หัวใจให้มากที่สุด
- ผู้นำอธิบายถึงความสำคัญของนิ้วมือทั้งห้า
1. นิ้วแรกคือ “นิ้วโป้ง” นิ้วที่อยู่ใกล้หัวใจที่สุด เมื่อนึกถึงนิ้วโป้ง ทำให้นึกถึงบุคคลที่ใกล้ชิดตัวฉันมากที่สุด คนที่ฉันรักมากที่สุด คุณพ่อคุณแม่ พี่ๆน้องๆ ญาติๆและเพื่อนๆ ฉันขอภาวนาให้บุคคลเหล่านี้
2. นิ้วที่สองคือ “นิ้วชี้”  เมื่อนึกถึงนิ้วชี้ ฉันนึกถึงบุคคลที่ชี้นำให้ฉันเป็นคนดี ฉันขอภาวนาให้กับบรรดา คุณครู บราเดอร์ ซิสเตอร์ คุณพ่อ ที่ได้อบรมสั่งสอนฉันตลอดมา
3. นิ้วที่สามคือ “นิ้วกลาง” นิ้วที่ยาวและใหญ่ที่สุด นิ้วนี้ทำให้ฉันภาวนาให้กับผู้ใหญ่ของบ้านเมือง และของพระศาสนจักร ภาวนาให้กับพระเจ้าอยู่หัว พระสันตะปาปา พระสังฆราช คุณพ่อเจ้าวัด ซิสเตอร์อธิการ ผู้ว่าราชการ
4. นิ้วที่สี่ เป็น “นิ้วนาง” นิ้วที่ถือว่าอ่อนแอที่สุด เมื่อภาวนาทำให้นึกถึงบุคคลต่างๆที่อ่อนแอ บรรดาเด็กๆที่ถูกทอดทิ้ง คนยากจน คนขอทาน คนที่ไม่มีบ้านอยู่อาศัย คนพิการ
5. สุดท้ายเป็น “นิ้วก้อย” นิ้วที่เล็กน้อยที่สุด ก็คือตัวฉันเอง ฉันจะสวดภาวนาให้ตัวของฉันเองด้วย ฉันก็เป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงรักด้วยเช่นกัน

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725