4. การปรบมือ

1. เสียงยุง  ผู้นำใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ของทั้งมือซ้ายและมือขวาถูกันและทำเสียงเหมือนยุงบิน ส่วนนิ้วอื่นกางออกทำเป็นปีกยุงกำลังบิน ผู้นำบอกให้ทุกคนทำตาม คือ ทำเสียงยุงและท่าบินไปบินมา ที่สุดผู้นำบอกว่า ไม่ไหวแล้วยุงแยะจริงๆ ให้เรา “ตบ” ยุงพร้อมๆกัน เมื่อสิ้นเสียง “ตบ” ให้ทุกคนตบมือพร้อมๆกัน 1 ครั้ง ถ้าไม่พร้อมให้ตบใหม่จนกว่าจะเห็นสมควร

2. เสียงรถไฟ ให้ผู้นำชี้นิ้วไปข้างหน้า ทุกคนปรบมือ 1 ครั้ง ถ้าผู้นำชี้นิ้วไปข้างหลัง ทุกคนปรบมือ 1 ครั้ง ให้ผู้นำเล่าเป็นเรื่องเริ่มจากรถไฟออกจากสถานี แล้วค่อยๆวิ่งไปเร็วขึ้น เร็วขึ้น โดยผู้นำให้สัญญาณช้าเร็วตามความพอใจและเรื่องที่เล่า

3. เสียงฝน ให้สมาชิกปรบมือจากเบาๆไปสู่เสียงดังขึ้นเรื่อยๆ เริ่มจากใช้นิ้วเดียวปรบมือ สองนิ้ว สามนิ้ว สามนิ้ว สี่นิ้ว และทุกนิ้ว จากนั้นให้ลดเสียงฝน หรือเพิ่มเสียงดังขึ้นแล้วแต่ผู้นำ

4. ปรบมือกับโต๊ะ(ใช้มือเดียว) ในกรณีมือไม่ว่าง ก็ให้ใช้มือเดียตบกันโต๊ะ ปรบกี่ครั้งก็แล้วแต่ผู้นำ

5. ปรบมือเงียบ ในกรณีที่ต้องการแสดงความยินดีกับใคร โดยไม่ต้องการรบกวนเพื่อนข้างๆห้อง ให้สมาชิกปรบมือแบบเงียบๆโดยทำท่าปรบมือแต่ไม่ให้มือโดนกัน

6. ปรบมือแบบดวงดาว เช่นเดียวกับการปรบมือเงียบ แต่ให้ทุกคนยกมือทั้งสองขึ้นสั่นนิ้วไปมาแบบเชียร์รีดเดอร์

7. 1 - 12 - 123

8. 12 - 12 -123

9. 1 - 1 - 12

10. 1 - 1 - 123


11. ปรบมือจนกว่าผ้าเช็ดหน้าจะตกถึงพื้น ให้ผู้นำโยนผ้าเช็ดหน้าขึ้นไปให้สูง ขณะที่ผ้าลอยอยู่ในอากาศให้ทุกคนปรบมือรั่วๆเร็วๆจนกว่าผ้าเช็ดหน้าจะตกถึงพื้น

12. 123 - 123 - 123 – 1 ปรบมือตามจังหวะที่ให้ไว้

13. ปรบมือแบบม้าควบ 12 - 123-12 - 123

14. 123 – 1234 – 123 - 1234

15. 1 – 12 – 123 – 1234 - 12345 และ 12345 – 1234 – 123 – 12

16. ผู้นำก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า ให้ปรบมือ 1 ครั้งพร้อมกับพูดคำว่า “ฮัลโล” ก้าวเท้าไปข้างหลังก็ให้ปรบมือ 1 ครั้งพร้อมกับพูดว่า “ฮัลโล” ก้าวไปทางซ้ายและขวา ก็ทำเช่นเดียวกัน สุดท้ายให้ก้าวเท้าไปข้างหน้า ข้างหลัง ข้างซ้ายและข้างขวา ติดต่อกัน ทุกคนก็ทำตาม สนุกดีจัง