ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

4. การปรบมือ

1. เสียงยุง  ผู้นำใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ของทั้งมือซ้ายและมือขวาถูกันและทำเสียงเหมือนยุงบิน ส่วนนิ้วอื่นกางออกทำเป็นปีกยุงกำลังบิน ผู้นำบอกให้ทุกคนทำตาม คือ ทำเสียงยุงและท่าบินไปบินมา ที่สุดผู้นำบอกว่า ไม่ไหวแล้วยุงแยะจริงๆ ให้เรา “ตบ” ยุงพร้อมๆกัน เมื่อสิ้นเสียง “ตบ” ให้ทุกคนตบมือพร้อมๆกัน 1 ครั้ง ถ้าไม่พร้อมให้ตบใหม่จนกว่าจะเห็นสมควร

2. เสียงรถไฟ ให้ผู้นำชี้นิ้วไปข้างหน้า ทุกคนปรบมือ 1 ครั้ง ถ้าผู้นำชี้นิ้วไปข้างหลัง ทุกคนปรบมือ 1 ครั้ง ให้ผู้นำเล่าเป็นเรื่องเริ่มจากรถไฟออกจากสถานี แล้วค่อยๆวิ่งไปเร็วขึ้น เร็วขึ้น โดยผู้นำให้สัญญาณช้าเร็วตามความพอใจและเรื่องที่เล่า

3. เสียงฝน ให้สมาชิกปรบมือจากเบาๆไปสู่เสียงดังขึ้นเรื่อยๆ เริ่มจากใช้นิ้วเดียวปรบมือ สองนิ้ว สามนิ้ว สามนิ้ว สี่นิ้ว และทุกนิ้ว จากนั้นให้ลดเสียงฝน หรือเพิ่มเสียงดังขึ้นแล้วแต่ผู้นำ

4. ปรบมือกับโต๊ะ(ใช้มือเดียว) ในกรณีมือไม่ว่าง ก็ให้ใช้มือเดียตบกันโต๊ะ ปรบกี่ครั้งก็แล้วแต่ผู้นำ

5. ปรบมือเงียบ ในกรณีที่ต้องการแสดงความยินดีกับใคร โดยไม่ต้องการรบกวนเพื่อนข้างๆห้อง ให้สมาชิกปรบมือแบบเงียบๆโดยทำท่าปรบมือแต่ไม่ให้มือโดนกัน

6. ปรบมือแบบดวงดาว เช่นเดียวกับการปรบมือเงียบ แต่ให้ทุกคนยกมือทั้งสองขึ้นสั่นนิ้วไปมาแบบเชียร์รีดเดอร์

7. 1 - 12 - 123

8. 12 - 12 -123

9. 1 - 1 - 12

10. 1 - 1 - 123


11. ปรบมือจนกว่าผ้าเช็ดหน้าจะตกถึงพื้น ให้ผู้นำโยนผ้าเช็ดหน้าขึ้นไปให้สูง ขณะที่ผ้าลอยอยู่ในอากาศให้ทุกคนปรบมือรั่วๆเร็วๆจนกว่าผ้าเช็ดหน้าจะตกถึงพื้น

12. 123 - 123 - 123 – 1 ปรบมือตามจังหวะที่ให้ไว้

13. ปรบมือแบบม้าควบ 12 - 123-12 - 123

14. 123 – 1234 – 123 - 1234

15. 1 – 12 – 123 – 1234 - 12345 และ 12345 – 1234 – 123 – 12

16. ผู้นำก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า ให้ปรบมือ 1 ครั้งพร้อมกับพูดคำว่า “ฮัลโล” ก้าวเท้าไปข้างหลังก็ให้ปรบมือ 1 ครั้งพร้อมกับพูดว่า “ฮัลโล” ก้าวไปทางซ้ายและขวา ก็ทำเช่นเดียวกัน สุดท้ายให้ก้าวเท้าไปข้างหน้า ข้างหลัง ข้างซ้ายและข้างขวา ติดต่อกัน ทุกคนก็ทำตาม สนุกดีจัง

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม...
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2021 บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าประวัติและบทบาทของนักบุญโยเซฟจากพระวรสาร และภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟช่วยเราให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามแบบอย่างชีวิตของท่าน
บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมกราคม 2021 บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเหตุผลที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศ “ปีนักบุญโยเซฟ”ได้และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้ทราบ

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 175 (มิ.ย.- ส.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png2.png2.png8.png2.png1.png9.png
วันนี้2059
เมื่อวานนี้3689
สัปดาห์นี้16481
เดือนนี้105816
ทั้หมด228219

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

2
Online

วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564 14:02