10 นับเลข

นับเลข
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อฝึกไหวพริบปฏิภาณ
  2. เพื่อความสนุกสนานสามัคคี

จำนวนสมาชิก 30 - 60 คน

อุปกรณ์  -

สถานที่  จัดเก้าอี้รูปตัวยูในห้องอบรม หรือสนาม

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม -

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
 1. แบ่งสมาชิกออกเป็นทีม ทีมละ 8 - 10 คน แต่ละทีมนั่งรวมกันเป็นแถวตามแนวเก้าอี้รูปตัวยู เว้นระยะห่างระหว่างทีม 1 ช่วงเก้าอี้

 2. วิทยากรชี้แจงกติกา
       2.1 ต่อไปนี้จะให้สมาชิกทุกคนนับเลข โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าวิทยากรชี้ไปที่ใคร ให้คนนั้นเริ่มนับ 1 คนต่อไปทางด้านขวามือจะนับ 2-3-4 ไปเรื่อย
       2.2 ยกเว้นตัวเลข 2 จำนวนจะไม่นับคือ จำนวนที่ลงท้ายด้วย 5 -15-25 ฯลฯ กับจำนวนที่ลงท้ายด้วย 10-20-30 ฯลฯ
             - คนที่ลงท้ายด้วย 5 ให้ชูมือขึ้น พร้อมกับตะโกนชื่อหน่วยงาน
             - ส่วนคนที่ลงท้ายด้วย 10 ให้ชูมือเช่นกัน พร้อมตะโกนคำว่า “จ๊าบ”
  2.3 คนที่อยู่ถัดไปจากคนที่ลงท้ายด้วย 5 หรือ 10 ให้นับเลขจำนวนต่อไปได้เลย
  2.4 ถ้าสมาชิกในทีมคนใดคนหนึ่งทำผิดพลาดจะปรับให้ทีมนั้นแพ้ ลดระดับจากการนั่งเก้าอี้มานั่งพื้นทั้งทีม

 3. ทดสอบให้สมาชิกทีมใดทีมหนึ่งเริ่มนับเป็นตัวอย่างก่อน (ยังไม่ตัดสิน แพ้ – ชนะ) เช่น
  1-2-3-4- ขื่อหน่วยงาน -6-7-8-9- จ๊าบ -11-12-13-14- ชื่อหน่วยงาน -16-17-18-19- จ๊าบ – 21 -ฯลฯ

 4. ดำเนินการนับแข่งขันกันไปเรื่อย ๆ จนเหลือทีมสุดท้าย ถือเป็นทีมชนะเลิศ

  

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725