09 แม่งู

แม่งู
วัตถุประสงค์ 
  1. ให้ข้อคิดในเรื่องการทำงานเป็นทีม
  2. ให้ข้อคิดเรื่องการมีมิตรไมตรีกับผู้อื่น
  3. เสริมสร้างบรรยากาศผ่อนคลายความเครียด

จำนวนสมาชิก 30 - 60 คน

อุปกรณ์  -

สถานที่  ห้องอบรม หรือสนามก็ได้

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 10 - 15 นาที

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. วิทยากรชี้แจงกติกา
1.1 ต่อไปนี้จะให้สมาชิกทุกคนจับคู่กัน
1.2 แล้ววิทยากรจะให้สมาชิกแต่ละคู่ เป่า ยิ้ง ฉุบ กัน การเป่ายิ้งฉุบมี 3 อย่าง คือ กรรไกร กระดาษ ก้อนหิน
    กรรไกร ชนะ  กระดาษ
    กระดาษ ชนะ  ก้อนหิน
    ก้อนหิน ชนะ  กรรไกร
1.3 การเป่ายิ้งฉุบให้รอฟังสัญญาณจากวิทยากร

วิทยากร : ให้สัญญาณ เป่า ยิ้ง ฉุบ
- สมาชิกที่ชนะจะยืนข้างหน้า
- สมาชิกที่แพ้จะไปยืนด้านหลัง พร้อมจับเอวผู้ชนะ

  1.4 ผู้ชนะจะพาลูกทีมไปเป่ายิ้งฉุบ กับทีมอื่นอีก ถ้าแพ้ก็ต้องต่อท้ายทีมอื่น ชนะก็ได้เป็นหัว
  1.5 จนเหลือ 2 ทีมสุดท้าย เหมือนงู 2 ตัว วิทยากรให้เป่า ยิ้งฉุบ ชิงชนะเลิศ ทีมที่แพ้จะไปต่อท้ายรวมเป็นงูตัวเดียว
  1.6 ให้ทุกคนจับมือแล้วร้องเพลงร่วมกัน

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725