07 สามช่ารวมอวัยวะ

สามช่ารวมอวัยวะ
วัตถุประสงค์ 
  1. ฝึกทักษะความว่องไวในการปฏิบัติงาน
  2. เสริมสร้างบรรยากาศผ่อนคลายความเครียด  

จำนวนสมาชิก 30 - 60 คน

อุปกรณ์  - เทปเพลงจังหวะสามช่า
              - นกหวีด

สถานที่  จัดเก้าอี้รูปตัวยูในห้องอบรม และสนามก็ได้

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 15 นาที

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
       วิทยากรชี้แจงกติกาการเล่น
   1. เมื่อดีเจเปิดเพลงจังหวะสามช่า ให้ทุกคนเต้นเดินไปรอบ ๆ

   2. เมื่อวิทยากรเป่านกหวีด…เพลงหยุด ให้ทุกคนหยุดเต้นแล้ววิทยากรตะโกนให้สมาชิกรวมอวัยวะ..เช่น 7 มือ – ให้สมาชิกเอาประกบกันรวมกัน 7 คน สมาชิกที่เข้ารวมกลุ่มไม่ได้ หรือรวมกลุ่มได้แต่ไม่ครบ 7 คนถือว่าแพ้ กลับไปนั่งเก้าอี้

 3. เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว วิทยากรเป่านกหวีดให้สัญญาณเปิดเพลงให้ทุกคนเต้นต่อ

 4.วิทยากรหาจังหวะเป่านกหวีด ให้สมาชิกหยุดเต้น รวมกลุ่มอวัยวะไปเรื่อย ๆ เช่น
   10 สะโพก =  สมาชิก 10 คน สะโพกชนกัน
   5 หู  =  สมาชิก 5 คน หูชนกัน

  5. ดำเนินการไปเรื่อย ๆ จนเหลือสมาชิกน้อยที่สุด จับรางวัล

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725