06 เสือ – ปืน - คน

เสือ – ปืน - คน
วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อฝึกฝนการทำงานร่วมกันเป็นทีม
   2. เพื่อความสนุกสนานสามัคคี

จำนวนสมาชิก 30 - 60 คน

อุปกรณ์  -

สถานที่  จัดเก้าอี้รูปตัวยูในห้องอบรม และสนามก็ได้

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 15 นาที

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. แบ่งสมาชิกออกเป็น  4 ทีม ทีมละ 8 - 12 คน

2. วิทยากรชี้แจงกติกาการเล่น
        2.1 ต่อไปนี้จะให้สมาชิกทั้ง 4 ทีม แข่งขันกันเล่นเกม เสือ – ปืน – คน โดยจะแบ่งแข่งขัน 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ทีม คู่ไหนชนะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ
        2.2 เงื่อนไขในการแข่งขันตกลงกันก่อนว่า
    เสือ ชนะ คน เพราะเสือกินคน
    คน ชนะ ปืน เพราะคนใช้ปืน
    ปืน ชนะ เสือ เพราะปืนยิงเสือ
        2.3  ให้คู่แข่งขันประชุมทีมตกลงกันว่า ทีมของท่านจะเป็น เสือ ปืน หรือ คน
        2.4 เมื่อตกลงกันได้แล้ว ทั้ง 2 ทีมเข้าที่ โดยยืนเข้าแถวหน้ากระดานหันหลังให้กัน ระยะห่างระหว่างทีมประมาณ 2 ช่วงแขน ระยะห่างระหว่างสมาชิกในทีมประมาณ 1 ช่วงศอก
        2.5 ถ้าสมาชิกในทีมตกลงกันว่า
    เป็นเสือ : ให้สมาชิกในทีมทุกคนกระโดดกลับหลังหัน เผชิญหน้าคู่ต่อสู้ พร้อมกับยกมือทำท่าเสือตะปบ และส่งเสียง โฮก..โฮก พร้อมกัน
    เป็นปืน : ให้สมาชิกในทีมทุกคนกระโดดกลับหลังหัน เผชิญหน้าคู่ต่อสู้ พร้อมกับยกมือซ้ายขวาทำท่านยิงปืนคู่ และส่งเสียง โป้ง..โป้ง พร้อมกัน
    เป็นคน : ให้สมาชิกในทีมทุกคนกระโดดกลับหลังหัน เผชิญหน้าคู่ต่อสู้ พร้อมกับเอามือกอดอก ยืนกางขาพองาม โดยไม่ต้องส่งเสียงอะไร
        2.6 การแพ้ – ชนะ ให้ตัดสินกันที่
- ตามเงื่อนไขข้อ 2.2
- ความพร้อมของทีม (ต้องทำท่าทางและส่งเสียงเหมือนกันทั้งทีม)

3. ดำเนินการแข่งขันกัน  3 ครั้ง

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725