03 ยิงรถไฟ

ยิงรถไฟ
วัตถุประสงค์ 
   1. ฝึกฝนการทำงานร่วมกันเป็นทีม
   2. ฝึกไหวพริบปฏิภาณ
   3. เพื่อความสนุกสนานสามัคคี


จำนวนสมาชิก 30 - 60 คน

อุปกรณ์  -

สถานที่  จัดเก้าอี้รูปตัวยู ห้องอบรม และสนามก็ได้

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 30 นาที

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
 1. แบ่งสมาชิกออกเป็นทีม ทีมละ 10 – 12 คน (เฉลี่ยให้เท่า ๆ กันทุกทีม) แต่ละทีมนั่งเป็นแถวหน้ากระดานไปตามแนวเก้าอี้รูปตัวยู ระยะห่างระหว่างทีมเว้นว่างไว้ประมาณ 1 ช่วงเก้าอี้

2. วิทยากรชี้แจงกติกาการเล่น
2.1 ต่อไปนี้ให้แต่ละทีมเป็นรถไฟขบวนหนึ่งโดยมีข้อตกลงกันว่า
- สมาชิกที่อยู่หัวแถวทางด้านขวามือสุดของทีมเป็นหัวรถจักร
- สมาชิกที่อยู่ท้ายแถวทางด้านซ้ายมือสุดของทีมเป็นนายท้ายรถไฟ
- ส่วนคนที่อยู่ตรงกลางเป็นตัวรถไฟ

2.2 เมื่อวิทยากรชี้ไปที่ทีมใด ให้ทีมนั้นเคลื่อนขบวนรถไฟโดยปฏิบัติดังนี้
คนที่ 1 หัวรถจักร : ยืนขึ้น ยกมือขวา ส่งเสียง วู๊ด…
   คนที่ 2 ส่งเสียง ฉึก พร้อมขยับข้อศอกขวาไปด้านหลัง 1 ครั้ง
   คนที่ 3 ส่งเสียง ฉัก พร้อมขยับข้อศอกซ้ายไปด้านหลัง 1 ครั้ง
   คนที่ 4 ส่งเสียง ฉึก พร้อมขยับข้อศอกขวาไปด้านหลัง 1 ครั้ง
   คนที่ 5 ส่งเสียง ฉัก พร้อมขยับข้อศอกซ้ายไปด้านหลัง 1 ครั้ง
   คนที่ 6 ส่งเสียง ฉึก พร้อมขยับข้อศอกขวาไปด้านหลัง 1 ครั้ง
   คนที่ 7 ส่งเสียง ฉัก พร้อมขยับข้อศอกซ้ายไปด้านหลัง 1 ครั้ง
   คนที่ 8 ส่งเสียง ฉึก พร้อมขยับข้อศอกขวาไปด้านหลัง 1 ครั้ง
   คนที่ 9 ส่งเสียง ฉัก พร้อมขยับข้อศอกซ้ายไปด้านหลัง 1 ครั้ง
   คนที่ 10 นายท้าย : ยืนขึ้น ส่งเสียง วู้ด… ชี้ไปที่ทีมใดทีมหนึ่ง พร้อมตะโกนชื่อทีมให้ถูกต้องด้วย

2.3 ทีมต่อไปก็จะรับ พร้อมกับดำเนินการขับเคลื่อนขบวนเช่นเดียวกับทีมแรก

2.4 การตัดสิน แพ้ – ชนะ ให้ดูที่
- หัวรถจักร ยืนขึ้น พร้อมยกมือเปิดหวูดหรือไม่
-  ตัวรถไฟ คนส่งเสียง ฉึก ขยับข้อศอกขวาหรือไม่
-  ตัวรถไฟ คนส่งเสียง ฉัก ขยับข้อศอกซ้ายหรือไม่
-  นายท้าย ยืนขึ้น พร้อมเปิดหวูดหรือไม่ และเอ่ยชื่อทีมที่ชี้ไปถูกต้องหรือไม่
- ทั้งทีมปฏิบัติการเข้มแข็ง รวดเร็ว เสียงดังฟังชัดหรือไม่

 2.5 ถ้าสมาชิกในทีมคนใดคนหนึ่งปฏิบัติเงื่อนไขตามข้อ 2.4 ผิดพลาด ให้ทีมนั้นตกรางทั้งทีม โดยปรับลดเพดานจากการนั่งเก้าอี้ลงมานั่งพื้น และไม่ให้ทีมอื่นยิงทีมที่ตกรางอีก

 3. ให้เวลาแต่ละทีมจัดที่นั่งปรับขบวนก่อน
 4. วิทยากรดำเนินการทดลองให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน
 5. ดำเนินการจนเหลือทีมสุดท้ายเป็นทีมชนะเลิศการแข่งขัน

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725