02 ของร้อน

ของร้อน
      
การตั้งชื่อเกมมีส่วนทำให้กิจกรรมเร้าใจตั้งแต่ได้ยินชื่อ และต้องตั้งให้เข้ากับลักษณะการเล่นด้วย เกมของร้อน ชื่อเดิมก็คือ เกมส่งของนั่นเอง ของที่ส่งไปต้องไม่เป็นอันตราย และควรให้ส่งต่อ ๆ กันไป ห้ามโยน – ปา –ขว้าง ถ้าใครกระทำดังกล่าว สมาชิกท่านนั้นต้องออกมาร้องเพลง

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสนุกสนานและสามัคคี

จำนวนสมาชิก ไม่จำกัดจำนวน

อุปกรณ์  ของที่จะนำมาส่งต่อกัน เช่น หมวก กล่อง ลูกโป่ง ฯลฯ

สถานที่  ห้องอบรม และสนาม

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 15 นาที

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
            ขณะส่งของ (อุปกรณ์ที่เตรียมไว้) จะมีเพลงเปิด ของร้อนถูกส่งต่อไปเรื่อยๆ เมื่อเพลงหยุด สมาชิกท่านใดมีของอยู่ในมือให้ออกมาร้องเพลง หรือทำโทษอย่างอื่น

            ทำไมถึงเรียกของร้อนเพราะของที่ถูกส่งไปมันร้อน ถ้าอยู่กับใครจะเดือดร้อนเลยต้องรีบส่ง บางครั้งผู้นำอาจเล่นหักมุม ของร้อนอยู่กับใครผู้นั้นไม่ต้องออก ให้ผู้ที่นั่งอยู่ด้านซ้าย – ขวา –หน้า – หลัง ออกมาร้องเพลงก็ได้แล้วแต่ละพิจารณาตามความเหมาะสม และเกมบางเกมอย่าเล่นยืดเยื้อมากเกินไปจะไม่สนุก
            ในการจัดเกมให้คำนึงถึง…..ต้นตื่นเต้น  กลางกลมกลืน  จบประทับใจ…..

 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725