นี่แหละตัวฉัน

posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 9166
กิจกรรม : นี่แหละตัวฉัน
โปรดอย่าเขียนชื่อของท่านลงไปในทุกๆคำถาม
ให้ตอบด้วยความเป็นจริง จากนั้นให้ตัดแต่ละกรอบคำถามส่งให้คุณครู

 สถานที่ที่เธออยากไปเที่ยวมากที่สุด


 บุคคลสำคัญที่เธออยากพบแบบตัวต่อตัวมากที่สุด(ไม่ใช่พระเยซู)


  วิชาที่เธอชอบเรียนมากที่สุด


  อาหารที่เธอชอบทานมากที่สุด


  นักร้องที่เธอชอบมากที่สุด


 เพลงที่เธอชอบฟังมากที่สุด


 บทสวดที่เธอสวดบ่อยที่สุด


 วัดที่เธอไปร่วมบูชามิสซาฯมากที่สุด


 บุคคลในพระคัมภีร์ที่เธอชอบมากทีสุด


 บุคคลที่เธอใกล้ชิดมากที่สุดคือ


ดำเนินการ
1. แจกใบ “นี้แหละตัวฉันให้สมาชิกกรอกข้อมูลตามคำถามที่ให้ไว้
2. เมื่อทุกคนตอบเรียบร้อยแล้ว ให้ตัดคำตอบแต่ละข้อออกมา(เตรียมกรรไกรไว้ด้วย)
3. เมื่อตัดคำตอบทุกข้อแล้วให้นำคำตอบนี้ใส่ปะปนกันในถุงหรือภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่ง
4. แจกกระดาษขนาด A4 พร้อมกับเชือก ความยาวที่คล้องคอเด็กๆได้ คล้องคอสมาชิกแต่ละคน โดยให้กระดาษ A4 นี้ห้อยอยู่ด้านหลัง
5. แจกแผ่นคำตอบให้สมาชิกคนละ 10 แผ่น พร้อมกับกระดาษกาวหรือกาวที่สามารถปะติดได้(เตรียมไว้มากหน่อย)
6. เมื่อสมาชิกอ่านคำตอบจากแผ่นคำตอบแล้วรู้ว่าคำตอบใดตรงกับเพื่อนคนใด ก็ให้เอาแผ่นคำตอบนั้นไปติดที่กระดาษA4 ที่คล้องคอเพื่อนคนนั้น
7. กติกาคือ “ห้ามพูด” หรือ “สื่อสาร” กันไม่ว่าทางใด
8. ใครติดได้หมดก่อนให้นั่งอยู่กับที่ของตน
9. ในระหว่างทำกิจกรรมนี้ให้ครูเปิดเพลงสนุกๆเป็นการสร้างบรรยากาศก็ได้
10. เมื่อจบแล้วให้สมาชิกตอบคำถาม


คำถาม
1. คำตอบใดที่เพื่อนรู้ว่าเป็นตัวของเธอมากที่สุด สงสัยไหมว่าทำไมเพื่อนๆจึงรู้ดี
2. คำตอบใดที่เพื่อนคิดว่าเป็นเธอ แต่ไม่ใช่ตัวเธอเลยสักนิดเดียว

ครูสรุปดังนี้
 คำถามส่วนใหญ่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราแต่ละคนก็จริง แต่เมื่อเราอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะเราก็ต้องเรียนรู้จักกันและกัน ยิ่งเราเปิดตัวเรามากเท่าไร เพื่อนๆก็จะรู้จักและรู้ใจเรามากเท่านั้น

 ในการเรียนคำสอนของพวกเราก็เช่นกัน เราจะต้องเปิดตัวเองหากันและกัน การเป็นเพื่อนคือการรู้ใจกันและกัน ในการเรียนคำสอนเราจะต้องเราจะต้องมีความรักต่อกันและกัน เราจะต้องเรียนรู้จักกันและกัน เราจะต้องแบ่งปันกันและกัน ทั้งสิ่งของเครื่องใช้ และเป็นต้นเราจะต้องภาวนาให้กันและกัน เราจะต้องสร้างความไว้วางใจต่อกัน เราจะต้องเอาใจใส่ดูแล ห่วงใยต่อกัน ใครมีทุกข์มีร้อนเราจะต้องช่วยเหลือกัน
 ครูคิดว่าถ้าเราทำได้เช่นนี้ ห้องเรียนของเราจะเป็นด้องที่มีความสุขมากที่สุดในโลกเลยที่เดียว
ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725