กิจกรรมที่ 7 เรามีใจเมตตาด้วยการไปร่วมพิธีปลงศพ

กิจกรรมที่ 7 เรามีใจเมตตาด้วยการไปร่วมพิธีปลงศพ  กิจกรรมที่ 7  เรามีใจเมตตาด้วยการไปร่วมพิธีปลงศพ         

กิจกรรม        เล่าเรื่องราว ของลาซาลัสให้เด็กฟัง
อุปกรณ์        ใบงาน เรื่องการกลับคืนชีพของลาซารัส

วิธีการ         ให้เด็ก ๆ ช่วยหาทางให้พระเยซูเจ้าไปหาลาซาลัส
พระวรสาร      อ่านพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น 11:1,6-7, 13-15, 17-36


คำถามเพื่อการไตร่ตรอง   
1.    พระเยซูเจ้าทรงรู้สึกอย่างไรต่อการจากไปของลาซาลัส
ตอบ พระองค์ทรงสะเทือนพระทัยและเศร้าโศกมากถึงกับทรงกันแสง
2.    ชาวยิวกระทำสิ่งใดเมื่อทราบข่าวการตายของพี่ชายของมารีย์และมารธา
ตอบ มาหามารีย์และมารธาเพื่อปลอบใจในการตายของพี่ชายของพวกเขา
3.    ชาวยิวได้แสดงให้เราเห็นถึงขนมธรรมเนียมการเคารพผู้ล่วงหลับอย่างไร
ตอบ ไปแสดงความอาลัยปลอบประโลมใจญาติต่อผู้ล่วงหลับโดยการให้เกียรติและแสดงความเคารพต่อผู้ล่วงหลับ

 


สรุปกิจกรรม
           พระเยซูเจ้าก็ทรงปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีของชาวยิวเช่นเดียวกัน เมื่อลาซาลัส พระสหายของพระองค์ได้เสียชีวิตลง พระองค์ทรงเสด็จไปที่บ้านของเขา ทรงกรรแสงเพราะอาลัยต่อการจากไปของเขา ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยในการแสดงความเสียใจต่อญาติพี่น้องที่เสียชีวิต การไปแสดงความเคารพศพ    ไปร่วมสวดภาวนา และไปร่วมพิธีปลงศพ จึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ที่สำคัญเมื่อไปร่วมงานศพ    เราต้องแต่งกายให้สุภาพ สำรวมกิริยาวาจาเพื่อให้เกียรติแก่ผู้ล่วงหลับด้วย

ใบงาน

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725