กิจกรรมที่ 3 เรามีใจเมตตาด้วยการแบ่งปันเสื้อผ้า

กิจกรรมที่ 3 เรามีใจเมตตาด้วยการแบ่งปันเสื้อผ้ากิจกรรมที่ 3 เรามีใจเมตตาด้วยการแบ่งปันเสื้อผ้า
อุปกรณ์       กระดาษ ขนาด 15 x 15 เซนติเมตร
ดำเนินการ    หลังจากต้อนรับเด็ก ๆ ให้คุณครูเล่าเรื่อง สองพี่น้องผู้น่าสงสาร ให้เด็ก ๆ ฟัง
                เด็กชายเอเดนและเด็กชายอาดัมเป็นพี่น้องกัน ทั้งสองเรียนในโรงเรียนเดียวกัน เด็กชายเอเดนเรียนอยู่ระดับชั้น ป.2 ส่วนเด็กชายอาดัมเรียนอยู่ระดับชั้น ป.1 เด็กชายทั้งสองไม่เคยมาโรงเรียนด้วยกัน เมื่อคนหนึ่งมาเรียน อีกคนหนึ่งก็จะขาดเรียน เป็นเช่นนี้ตั้งแต่เปิดเรียน เมื่อผ่านไปหลายสัปดาห์ คุณครูและเพื่อน ๆ ก็สงสัยว่าเพราะเหตุใดเอเดนและอาดัมจึงไม่สามารถมาโรงเรียนทุกวันได้ทั้งสองคน ดังนั้น คุณครูประจำชั้นของเอเดนและอาดัมจึงเดินทางไปที่บ้านของเด็กทั้งสอง  และได้ทราบว่าเอเดนและอาดัมอาศัยอยู่กับยาย ซึ่งมีฐานะยากจน พ่อแม่ของพวกเขาทำงานที่ต่างจังหวัด เพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเล่าเรียนของเด็กทั้งสอง

ส่วนสาเหตุที่เด็กทั้งสองคนไปโรงเรียนพร้อมกันไม่ได้นั้น ก็เพราะว่า พวกเขามีชุดนักเรียนเพียงชุดเดียว จึงต้องสลับกันใส่และสลับกันไปโรงเรียน เมื่อคนหนึ่งไปโรงเรียนอีกคนหนึ่งก็ต้องอยู่บ้าน และช่วยยายหาผักหาปลามาขาย เพื่อจะได้มีเงินสำหรับซื้ออาหาร เมื่อคุณครูทราบดังนี้แล้วจึงเข้าใจและกลับไปรายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ และหาทางช่วยเหลือเด็กชายทั้งสองต่อไป
พระวรสาร    ลูกา 3:10-11
                ดังนั้น วันนี้เราจะทำเสื้อ เพื่อนำไปให้เพื่อเตรียมไปให้เพื่อน ที่ไม่มีเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่

คำถามเพื่อการไตร่ตรองและการประยุกต์ใช้ในชีวิต
1.    เมื่อฟังเรื่องนี้จบแล้วเด็ก ๆ รู้สึกอย่างไร
2.    ถ้าเด็ก ๆ เป็นเด็กชายเอเดนหรือเด็กชายอาดัม จะทำอย่างไร
3.    ถ้าเด็ก ๆ เป็นเพื่อนของเด็กชายทั้งสอง จะทำอย่างไร
4.    ในที่นี้มีใครมีชุดนักเรียน หรือเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้แล้วหรือไม่ได้ใช้แล้ว ยังเก็บไว้หรือไม่
5.    ในที่นี้ใครที่ไม่มีโอกาสใส่ชุดนักเรียนใหม่ เพราะต้องใส่ชุดนักเรียนต่อจากพี่ของตนบ้าง

กิจกรรมพับเสื้อ
1. แจกกระดาษสีขนาด 15 x 15 เซนติเมตรให้เด็ก ๆ คนละ 1 แผ่น
2. พับกระดาษด้านทแยงมุมเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วคลี่ 3. พับมุมกระดาษทั้งสี่ลงมาตรงกลางให้มุมทั้งสี่ชนกันพอดี
4. พับกระดาษด้านข้างทั้งซ้ายและขวาเข้ามาตรงกลาง ให้ชนกันพอดีเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 5. พับขอบบนของผ้าไปด้านหลังเล็กน้อย 6. พับมุมด้านบนด้านซ้ายและขวาลงมาเพื่อเป็นปกเสื้อ 7. จับปลายกระดาษด้ายล่างเปิด ออกไปด้านข้าง 8. ให้มุมสามเหลี่ยมด้านบนชนกันในระดับ 1 ใน 3  9. พับปลายกระดาษขึ้นมาสอดไว้ที่ปลายปกเสื้อ จะได้กระดาษรูปเสื้อที่เสร็จสมบูรณ์ 10. เขียนชื่อเพื่อนที่เราอยากมอบเสื้อนี้ให้ และนำไปมอบให้เขา

สรุปกิจกรรม
          เสื้อผ้ามีความสำคัญใช้เพื่อปกปิดร่างกาย ให้ความอบอุ่น เพื่อป้องกันแสงแดด ป้องกันอันตรายจากสัตว์และแมลง แต่เด็ก ๆ ทราบหรือไม่ว่าในประเทศไทย ยังมีเด็กจำนวนมากที่ไม่มีชุดนักเรียนสำหรับใส่ไปโรงเรียน หลายโรงเรียนต้องกำหนดให้นักเรียนใส่ชุดนักเรียนในวันจันทร์เพียงวันเดียว เพราะนักเรียนแต่ละคนมีชุดนักเรียนเพียงชุดเดียว ยิ่งกว่านั้นชุดนักเรียนที่เด็กแต่ละคนใส่มาในวันจันทร์ก็ไม่เหมือนกัน เนื่องจากได้รับบริจาคมาจากต่างที่กัน ดังนั้น หากว่าเรามีชุดนักเรียนหลายชุดก็สามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนที่ไม่มีได้ หรือใครที่มีเสื้อผ้าเยอะก็สามารถแบ่งปันให้เพื่อนได้

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725