กิจกรรมที่ 1 เรามีใจเมตตาด้วยการแบ่งปันอาหาร

กิจกรรมที่ 1 เรามีใจเมตตาด้วยการแบ่งปันอาหารกิจกรรมที่ 1 เรามีใจเมตตาด้วยการแบ่งปันอาหาร
กิจกรรม        ต่อจิ๊กซอว์
อุปกรณ์        จิ๊กซอว์ ภาพอัศจรรย์ เรื่อง การทวีขนมปัง จำนวน 4 ชุด
ดำเนินการ    1. ให้เด็กช่วยกันต่อจิ๊กซอว์ให้สำเร็จ
                   2. ถามเด็กว่าจิ๊กซอร์ที่เราได้ช่วยกันต่อนี้มาจากพระวรสารเรื่องใด
                   3. ถ้าเด็กจำไม่ได้ให้คุณครูช่วยทบทวนเหตุการณ์ให้เด็ก ๆ ฟัง
พระวรสาร    ยอห์น 6:1-16
                   หรือเปิดคลิปให้นักเรียนชม Five Loaves and Two Fishes (Thai Subtitles)
                     https://www.youtube.com/watch?v=xDWgVlzx2Bo

คำถามเพื่อการไตร่ตรองและการประยุกต์ใช้ในชีวิต
1.    พระเยซูเจ้าทรงรู้สึกอย่างไรเมื่อทอดพระเนตรเห็นประชาชน (ทรงสงสารพวกเขาหิวและเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง) ใครนำขนมปัง 5 ก้อน กับปลา 2 ตัว มาถวายแด่พระเยซูเจ้า (เด็กชายคนหนึ่ง)
2.    เมื่ออ่านเรื่องนี้แล้วเด็ก ๆ รู้สึกประทับใจหรือชอบตอนใดมากที่สุด
3.    ขนมปัง 5 ก้อน และปลา 2 ตัว สามารถเลี้ยงคนมากกว่าห้าพันคนได้อย่างไร (ความจริงแล้วเป็นไปไม่ได้ที่ประชาชนเดินทางโดยไม่มีอาหารติดตัวมาด้วย แต่สาเหตุที่ทำให้พวกเขาหิวนั้น เป็นเพราะไม่มีผู้ใดยอมนำอาหารออกมากิน เกรงว่าจะต้องแบ่งปันให้ผู้อื่นจนอาจมีไม่พอสำหรับตัวเอง แต่เมื่อเด็กคนหนึ่งนำอาหารของตนแบ่งปันให้ผู้อื่น พวกเขาจึงเริ่มแบ่งปันกัน   พระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปังจากความรัก และความมีน้ำใจของพวกเขา)
4.    ในสังคมของเรา มีคนยากจน คนพิการมากมาย ที่ไม่สามารถทำมาหากินเลี้ยงตนเองได้ ถ้าไม่มีใครแบ่งปันอาหารให้ พวกเขาจะเป็นอย่างไร (พวกเขาจะต้องทนหิวอย่างทรมาน ความอดอยากและความขาดแคลนอาจทำให้เขาต้องตายอย่างน่าสงสาร)
5.    เมื่อได้เรียนเรื่องนี้แล้ว เด็ก ๆ จะต้องปรับปรุงตนเองอย่างไรบ้าง (ต้องแบ่งปันอาหารให้ผู้หิวโหย และละทิ้งนิสัยเห็นแก่ตัว)
6.    เด็ก ๆ สามารถเลียนแบบเด็กชายคนนั้น ด้วยการถวายสิ่งใดแด่พระเจ้าได้บ้าง (การแบ่งปันอาหารแก่เพื่อนพี่น้อง การทำบุญใส่ถุงทาน)

สรุปกิจกรรม
           ในประเทศไทยของเรา มีเด็ก ๆ อีกกว่าหนึ่งแสนคนในครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้ทานอาหารเช้าและต้องมาโรงเรียนพร้อมความหิวโหย สำหรับบางครอบครัวมื้อเช้าของพวกเขา คือ ข้าวเปล่ากับเกลือ บางคนไม่ได้ทานทั้งอาหารเช้าและอาหารเย็น ต้องทนหิวมารอทานข้าวกลางวันที่โรงเรียนเท่านั้น เมื่อเด็ก ๆ รู้สึกหิว สมองก็จะคิดอะไรไม่ออก ทำให้ขาดสมาธิในการเรียน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนทำให้เรียนรู้ได้ไม่ดีนัก ในขณะเดียวกันก็มีเด็ก ๆ บางคนได้ละเลยไม่ทานอาหารเช้า บางคนทานอาหารเหลือทิ้ง ซึ่งน่าเสียดาย ดังนั้น เราต้องรู้คุณค่าของอาหาร และทานอาหารอย่างรู้คุณค่า รู้จักแบ่งปันอาหารให้กับเพื่อนที่ยากจน เพื่อนที่หิวโหย

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725