นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู พรหมจารีย์

posted by: Administrator
ฮิต: 19775

นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู พรหมจารีย์ (ค.ศ. 1873 - 1897)นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู พรหมจารีย์ (ค.ศ. 1873 - 1897)
ฉลอง  1 ตุลาคม

        เทเรซา เกิดที่อลังซอง ประเทศฝรั่งเศส เธอตั้งใจจะเป็นนักบุญตั้งแต่เด็ก ครั้งหนึ่งเธอกล่าวว่า " ตั้งแต่ 3 ขวบ ฉันไม่เคยปฎิเสธสิ่งใดต่อพระเป็นเจ้าเลย และฉันไม่เคยให้สิ่งใดแก่พระองค์นอกจากความรัก " เมื่อเทเรซาอายูได้ 8 ขวบเธอเจ็บหนัก แต่เธอได้เห็นรูปแม่พระยิ้มฉายแสงแห่งความอ่อนหวานกับเธอ แล้วความเจ็บไข้ก็สูญสิ้น

     เทเรซา สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นซิสเตอร์ที่อารามคาแมล เมื่ออายุ 15 ปี และเมื่อเธอบวช ได้รับชื่อว่า "เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู " เทเรซาพยายามอุทิศตนเพื่อ " กอบกู้วิญญาณเพื่อนมนุษย์ และเป็นต้นภาวนาเพื่อพระสงฆ์" อาศัยทางน้อยๆแห่งความไว้ใจ และการเสียสละตนเอง ทำให้เทเรซาบรรลุถึงยอดแห่งความศักดิ์สิทธิ์ เธอได้ปฎิบัติภารกิจทางความรักและทรมาน เธอทำพลีกรรม และกิจการเล็กๆน้อยๆ ซึ่งกลายเป็นบุญกุศลขึ้นวีรกรรมด้วยความรักอันยิ่งใหญ่

     เมื่อจวนจะตายเธอสัญญาว่า " ฉันจะโปรยปรายฝนดอกกุหลาบลงมาจากสวรรค์ " เธอกอดกางเขนไว้กับทรวงอกพลางภาวนาว่า " พระเจ้าข้า ลูกรักพระองค์อย่างสิ้นสุดใจ " และจากโลกนี้ไปด้วยความสงบเมื่ออายุ 24 ปี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725