นักบุญแบร์นาแด๊ต(18 กุมภาพันธ์)

posted by: การพิมพ์คาทอลิก
ฮิต: 3412

นักบุญแบร์นาแด๊ต(18 กุมภาพันธ์)นักบุญแบร์นาแด๊ต
วันที่ 18 กุมภาพันธ์

    
บิดามารดาของแบร์นาแด๊ตยากจนมาก และตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้เมืองลูร์ด ประเทศฝรั่งเศส
     วันหนึ่งในปี 1858 ขณะที่แบร์นาแด๊ตไปเก็บฟืนในป่า มีสตรีที่สวยงามผู้หนึ่งมายืนต่อหน้าเธอ สตรีผู้นั้นแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีฟ้าและสีขาว และที่เท้าของสตรีมีดอกกุหลาบประดับอยู่ สตรีผู้นั้นยิ้มให้กับแบร์นาแด๊ต
และขอร้องให้แบร์นาแด๊ตสวดลูกประคำพร้อมกับท่านแบร์นาแด๊ตได้ไปพบกับสตรีผู้นั้นถึง 18 ครั้ง
แต่ละครั้งมหาชนติดตามแบร์นาแด๊ตไปยังถ้ำแห่งนั้น เพื่อร่วมสวดลูกประคำกับสตรีพร้อมกับแบร์นาแด๊ต

      ครั้งหนึ่งสตรีนั้นบอกให้แบร์นาแด๊ตขุดลงบนพื้นดินที่ตนคุกเข่า ทันใดก็เกิดบ่อน้ำพุมหัศจรรย์เพราะประชาชนใช้น้ำนั้นรักษาโรคต่าง ๆ ของตนอาศัยความศรัทธา แบร์นาแด๊ต ได้ถามสตรีผู้นั้นว่า "ท่านคือใคร?" สตรีผู้นั้นตอบว่า "ฉันคือผู้ปฏิสนธิอันนิรมล" ซึ่งก็หมายถึง "แม่พระ" นั่นเอง แม่พระวิงวอนทุกคนให้สวดภาวนามาก ๆ เพื่อคนบาปสัตบุรุษได้ช่วยกันสร้างโบสถ์ใหญ่ถวายแม่พระที่ถ้ำเมืองลูร์ด ประชาชนไปสวดภาวนาที่นั่นไม่ขาดสาย
      
       แบร์นาแด๊ต ได้สมัครบวชเป็นซิสเตอร์ในเวลาต่อมา และได้ถึงแก่กรรม เมื่ออายุ 36 ปี

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725