ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

นักบุญแบร์นาแด๊ต(18 กุมภาพันธ์)นักบุญแบร์นาแด๊ต
วันที่ 18 กุมภาพันธ์

    
บิดามารดาของแบร์นาแด๊ตยากจนมาก และตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้เมืองลูร์ด ประเทศฝรั่งเศส
     วันหนึ่งในปี 1858 ขณะที่แบร์นาแด๊ตไปเก็บฟืนในป่า มีสตรีที่สวยงามผู้หนึ่งมายืนต่อหน้าเธอ สตรีผู้นั้นแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีฟ้าและสีขาว และที่เท้าของสตรีมีดอกกุหลาบประดับอยู่ สตรีผู้นั้นยิ้มให้กับแบร์นาแด๊ต
และขอร้องให้แบร์นาแด๊ตสวดลูกประคำพร้อมกับท่านแบร์นาแด๊ตได้ไปพบกับสตรีผู้นั้นถึง 18 ครั้ง
แต่ละครั้งมหาชนติดตามแบร์นาแด๊ตไปยังถ้ำแห่งนั้น เพื่อร่วมสวดลูกประคำกับสตรีพร้อมกับแบร์นาแด๊ต

      ครั้งหนึ่งสตรีนั้นบอกให้แบร์นาแด๊ตขุดลงบนพื้นดินที่ตนคุกเข่า ทันใดก็เกิดบ่อน้ำพุมหัศจรรย์เพราะประชาชนใช้น้ำนั้นรักษาโรคต่าง ๆ ของตนอาศัยความศรัทธา แบร์นาแด๊ต ได้ถามสตรีผู้นั้นว่า "ท่านคือใคร?" สตรีผู้นั้นตอบว่า "ฉันคือผู้ปฏิสนธิอันนิรมล" ซึ่งก็หมายถึง "แม่พระ" นั่นเอง แม่พระวิงวอนทุกคนให้สวดภาวนามาก ๆ เพื่อคนบาปสัตบุรุษได้ช่วยกันสร้างโบสถ์ใหญ่ถวายแม่พระที่ถ้ำเมืองลูร์ด ประชาชนไปสวดภาวนาที่นั่นไม่ขาดสาย
      
       แบร์นาแด๊ต ได้สมัครบวชเป็นซิสเตอร์ในเวลาต่อมา และได้ถึงแก่กรรม เมื่ออายุ 36 ปี

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม...
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2021 บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าประวัติและบทบาทของนักบุญโยเซฟจากพระวรสาร และภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟช่วยเราให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามแบบอย่างชีวิตของท่าน
บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมกราคม 2021 บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเหตุผลที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศ “ปีนักบุญโยเซฟ”ได้และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้ทราบ

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 174 (ก.พ- มี.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png0.png5.png8.png6.png6.png4.png
วันนี้78
เมื่อวานนี้4592
สัปดาห์นี้78
เดือนนี้43725
ทั้หมด58664

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

1
Online

วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564 00:21