ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

นักบุญสกอลัสติกา
ฉลองวันที่ 10 กุมภาพันธ์
          
สกอลัสติกาเป็นน้องสาวของนักบุญเบเนดิกต์ เกิดที่นอร์เซีย ประเทศอิตาลี ประมาณ ค.ศ.480 ท่านได้ถวายตัวแด่พระเป็นเจ้าและติดตามพี่ชายไปภูเขากัสซีโน ถึงแก่มรณภาพที่นั่นราว ค.ศ.547

          สกอลัสติกา ถวายตัวรับใช้พระเป็นเจ้าตั้งแต่อายุยังน้อย เธอจะไปเยี่ยมพี่ชายปีละครั้ง และพี่ชายของเธอจะลงมาพบเธอที่เรือนหลังหนึ่งของอารามซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากประตูอารามนักบุญเบเนดิกต์ได้เห็นวิญญาณของน้องสาวออกจากร่างในรูปนกพิราบ บินขึ้นสู่สวรรค์ ท่านรู้สึกชื่นชมยินดีมาก ที่น้องสาวได้รับสิริรุ่งโรจน์ยิ่งใหญ่ จึงขับร้องสรรเสริญพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ และท่านได้ส่งเพื่อนนักพรตของท่านไปนำศพน้องสาวมาฝังไว้ที่อาราม ในหลุมซึ่งท่านได้เตรียมไว้สำหรับตัวเองจิตใจของท่านทั้งสองเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเป็นเจ้าเสมอ และแม้ร่างกายก็ถูกฝังในที่เดียวกันด้วย

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม...
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2021 บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าประวัติและบทบาทของนักบุญโยเซฟจากพระวรสาร และภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟช่วยเราให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามแบบอย่างชีวิตของท่าน
บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมกราคม 2021 บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเหตุผลที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศ “ปีนักบุญโยเซฟ”ได้และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้ทราบ

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 174 (ก.พ- มี.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png0.png5.png8.png8.png5.png2.png
วันนี้266
เมื่อวานนี้4592
สัปดาห์นี้266
เดือนนี้43913
ทั้หมด58852

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

1
Online

วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564 01:13