นักบุญสกอลัสติกา(10กุมภาพันธ์)

posted by: การพิมพ์คาทอลิก
ฮิต: 2213

นักบุญสกอลัสติกา
ฉลองวันที่ 10 กุมภาพันธ์
          
สกอลัสติกาเป็นน้องสาวของนักบุญเบเนดิกต์ เกิดที่นอร์เซีย ประเทศอิตาลี ประมาณ ค.ศ.480 ท่านได้ถวายตัวแด่พระเป็นเจ้าและติดตามพี่ชายไปภูเขากัสซีโน ถึงแก่มรณภาพที่นั่นราว ค.ศ.547

          สกอลัสติกา ถวายตัวรับใช้พระเป็นเจ้าตั้งแต่อายุยังน้อย เธอจะไปเยี่ยมพี่ชายปีละครั้ง และพี่ชายของเธอจะลงมาพบเธอที่เรือนหลังหนึ่งของอารามซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากประตูอารามนักบุญเบเนดิกต์ได้เห็นวิญญาณของน้องสาวออกจากร่างในรูปนกพิราบ บินขึ้นสู่สวรรค์ ท่านรู้สึกชื่นชมยินดีมาก ที่น้องสาวได้รับสิริรุ่งโรจน์ยิ่งใหญ่ จึงขับร้องสรรเสริญพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ และท่านได้ส่งเพื่อนนักพรตของท่านไปนำศพน้องสาวมาฝังไว้ที่อาราม ในหลุมซึ่งท่านได้เตรียมไว้สำหรับตัวเองจิตใจของท่านทั้งสองเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเป็นเจ้าเสมอ และแม้ร่างกายก็ถูกฝังในที่เดียวกันด้วย

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725