นักบุญยอห์น บอสโก(31มกราคม)นักบุญยอห์น บอสโก
ฉลองวันที่ 31 มกราคม

         ยอห์น บอสโก เกิดในครอบครัวที่ยากจน แต่ร่ำรวยด้วยพรสวรรค์ เมื่อยังเป็นเด็ก ได้เรียนรู้การเล่นกลวิธีต่าง ๆ และใช้การแสดงกลของตนเรียกร้องเด็ก ๆ ให้มาชมเป็นกลุ่ม จึงถือโอกาสนั้นนำเอาคำเทศน์ที่ตนได้ฟังในโบสถ์มาบอกเล่าให้พวกเด็ก ๆ ฟัง

       เด็กชาย ยอห์น บอสโก เคยรับจ้างทำงานในอาชีพต่าง ๆ เช่น ชาวนา ช่างตัดเสื้อผ้า ช่างทำขนมปัง ช่างทำรองเท้า ช่างไม้ ฯลฯ ขายแรงงานเป็นค่าเล่าเรียนในโรงเรียน และสามเณราลัยจนได้เป็นพระสงฆ์

        คุณพ่อ ยอห์น บอสโก อุทิศชีวิตทั้งหมดของตนแด่พระเป็นเจ้า ในด้านเมตตาปรานีและช่วยเหลือเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กกำพร้า เด็กผู้ยากจน โดยให้การอบรมศึกษาทางศาสนาและวิชาชีพ อย่างครบถ้วน คุณพ่อ ยอห์น บอสโก เชื่อมั่นว่า "การสวดภาวนาและศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในการช่วยเด็กให้เป็นคนดี"
และทัศนคติของท่านมีอยู่ว่า "ป้องกันไว้ ดีกว่าแก้" 

      คุณพ่อยอห์น บอสโก เป็นผู้ตั้งคณะซาเลเซียน และร่วมมือกับ นักบุญ มาเรีย มัซซาแรลโล ตั้งคณะซาเลเซียนซิสเตอร์ด้วย ท่านได้มรณภาพเมื่อปี 1888 อายุ 73 ปี