ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

นักบุญยอห์น บอสโก(31มกราคม)นักบุญยอห์น บอสโก
ฉลองวันที่ 31 มกราคม

         ยอห์น บอสโก เกิดในครอบครัวที่ยากจน แต่ร่ำรวยด้วยพรสวรรค์ เมื่อยังเป็นเด็ก ได้เรียนรู้การเล่นกลวิธีต่าง ๆ และใช้การแสดงกลของตนเรียกร้องเด็ก ๆ ให้มาชมเป็นกลุ่ม จึงถือโอกาสนั้นนำเอาคำเทศน์ที่ตนได้ฟังในโบสถ์มาบอกเล่าให้พวกเด็ก ๆ ฟัง

       เด็กชาย ยอห์น บอสโก เคยรับจ้างทำงานในอาชีพต่าง ๆ เช่น ชาวนา ช่างตัดเสื้อผ้า ช่างทำขนมปัง ช่างทำรองเท้า ช่างไม้ ฯลฯ ขายแรงงานเป็นค่าเล่าเรียนในโรงเรียน และสามเณราลัยจนได้เป็นพระสงฆ์

        คุณพ่อ ยอห์น บอสโก อุทิศชีวิตทั้งหมดของตนแด่พระเป็นเจ้า ในด้านเมตตาปรานีและช่วยเหลือเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กกำพร้า เด็กผู้ยากจน โดยให้การอบรมศึกษาทางศาสนาและวิชาชีพ อย่างครบถ้วน คุณพ่อ ยอห์น บอสโก เชื่อมั่นว่า "การสวดภาวนาและศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในการช่วยเด็กให้เป็นคนดี"
และทัศนคติของท่านมีอยู่ว่า "ป้องกันไว้ ดีกว่าแก้" 

      คุณพ่อยอห์น บอสโก เป็นผู้ตั้งคณะซาเลเซียน และร่วมมือกับ นักบุญ มาเรีย มัซซาแรลโล ตั้งคณะซาเลเซียนซิสเตอร์ด้วย ท่านได้มรณภาพเมื่อปี 1888 อายุ 73 ปี

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม...
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2021 บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าประวัติและบทบาทของนักบุญโยเซฟจากพระวรสาร และภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟช่วยเราให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามแบบอย่างชีวิตของท่าน
บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมกราคม 2021 บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเหตุผลที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศ “ปีนักบุญโยเซฟ”ได้และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้ทราบ

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 175 (มิ.ย.- ส.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png2.png2.png8.png4.png0.png2.png
วันนี้2242
เมื่อวานนี้3689
สัปดาห์นี้16664
เดือนนี้105999
ทั้หมด228402

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

3
Online

วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564 15:02