นักบุญโทมัส อะไควนัส(28มกราคม)

posted by: การพิมพ์คาทอลิก
ฮิต: 4546

นักบุญโทมัส อะไควนัส(28มกราคม)นักบุญโทมัส อะไควนัส
ฉลองวันที่ 28 มกราคม
         โทมัส เกิดที่ปราสาทร็อคกาเซคากา ใกล้ ๆ กับมอนเตคาสซิโน มีตำแหน่งเป็นท่านเคานท์แห่งอากวีนัส ในอิตาลี สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งเนเปิ้ล ท่านได้เข้าเป็นนักบวชคณะโดมีนิกันขณะที่มีอายุได้ 18 ปีเท่านั้น พี่ชายสองคนของท่านได้นำท่านกลับไปกักขังไว้ในปราสาท ตลอดเวลา 2 ปี

        เมื่อท่านหนีไปบวช สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงเรียกโทมัสเข้าพบ ทั้งยังได้ทรงเตือนมารดาและพี่ชายของโทมัสมิให้ขัดขวางเสรีภาพในการบวชของโทมัส โทมัสจึงได้กลับไปยังคณะโดมีนิกัน ทางคณะส่งโทมัสไปศึกษาต่อในฝรั่งเศสและเยอรมันเมื่อโทมัสบวชเป็นพระสงฆ์แล้ว ก็ได้เป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก ได้เทศน์สอนและเขียนข้อพระธรรมคำสอน บทภาวนา บทสวดสรรเสริญศีลมหาสนิท ที่พระศาสนจักรยังคงใช้อยู่ในทุกวันนี้

         ครั้งหนึ่ง ขณะโทมัสเข้าฌาน พระเยซูเจ้าประจักษ์มาตรัสถามท่านว่า
"ท่านต้องการรางวัลอะไรจากเรา?" โทมัสทูลตอบว่า
"ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาสิ่งใดเลย นอกจากพระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้น"

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725