นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์(24มกราคม)นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์
ฉลองวันที่ 24 มกราคม
      
ฟรังซิส เดอ ซาลส์ เกิดในปราสาท ที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี 1567 เมื่อวันที่ท่านได้รับศีลล้างบาป คุณแม่ของท่าน ได้กล่าวว่า “ลูกรัก บัดนี้ ลูกได้เป็นมิตรสหายของบรรดาเทวดา เป็นน้องของพระเยซูเจ้า เป็นพระวิหารของพระจิตเจ้า และเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรแล้ว ลูกต้องเป็นของพระผู้เป็นเจ้า ตลอดกาล”
        ฟรังซิส ได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกเมื่ออายุ 9 ขวบ
และชอบรับศีลมหาสนิทบ่อย ๆ โดยกล่าวว่า “พระเยซูเจ้า ทรงเป็นพระอาจารย์สอนข้าพเจ้าให้รู้จักมรรคาแห่งความศักดิ์สิทธิ์ การศึกษาวิชาทั้งหมดในโรงเรียน จะเป็นคุณประโยชน์อะไรเล่า ถ้ามิได้ช่วยข้าพเจ้าให้ประพฤติตนศักดิ์สิทธิ์?”
        ต่อมา ท่านได้บวชเป็นพระสงฆ์ และได้ชักนำผู้คนจำนวนมากให้กลับคืนดีกับพระเจ้า อาศัยการเทศน์สอนและความมีใจโอบอ้อมอารีของท่าน จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชแห่งเมืองเจนีวา
       ท่านได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับชีวิตภายในที่มีชื่อเสียงไว้หลายเล่ม ทั้งยังได้ร่วมมือกับ นักบุญ เจน ฟรันซิส เดอ ชังตัล ตั้งคณะนักบวชหญิง “คณะแม่พระเยี่ยมเยียน” ด้วย ท่านได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อปี 1622