ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์(24มกราคม)นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์
ฉลองวันที่ 24 มกราคม
      
ฟรังซิส เดอ ซาลส์ เกิดในปราสาท ที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี 1567 เมื่อวันที่ท่านได้รับศีลล้างบาป คุณแม่ของท่าน ได้กล่าวว่า “ลูกรัก บัดนี้ ลูกได้เป็นมิตรสหายของบรรดาเทวดา เป็นน้องของพระเยซูเจ้า เป็นพระวิหารของพระจิตเจ้า และเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรแล้ว ลูกต้องเป็นของพระผู้เป็นเจ้า ตลอดกาล”
        ฟรังซิส ได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกเมื่ออายุ 9 ขวบ
และชอบรับศีลมหาสนิทบ่อย ๆ โดยกล่าวว่า “พระเยซูเจ้า ทรงเป็นพระอาจารย์สอนข้าพเจ้าให้รู้จักมรรคาแห่งความศักดิ์สิทธิ์ การศึกษาวิชาทั้งหมดในโรงเรียน จะเป็นคุณประโยชน์อะไรเล่า ถ้ามิได้ช่วยข้าพเจ้าให้ประพฤติตนศักดิ์สิทธิ์?”
        ต่อมา ท่านได้บวชเป็นพระสงฆ์ และได้ชักนำผู้คนจำนวนมากให้กลับคืนดีกับพระเจ้า อาศัยการเทศน์สอนและความมีใจโอบอ้อมอารีของท่าน จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชแห่งเมืองเจนีวา
       ท่านได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับชีวิตภายในที่มีชื่อเสียงไว้หลายเล่ม ทั้งยังได้ร่วมมือกับ นักบุญ เจน ฟรันซิส เดอ ชังตัล ตั้งคณะนักบวชหญิง “คณะแม่พระเยี่ยมเยียน” ด้วย ท่านได้ถึงแก่มรณภาพ เมื่อปี 1622

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม...
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2021 บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าประวัติและบทบาทของนักบุญโยเซฟจากพระวรสาร และภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟช่วยเราให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามแบบอย่างชีวิตของท่าน
บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมกราคม 2021 บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเหตุผลที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศ “ปีนักบุญโยเซฟ”ได้และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้ทราบ

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 175 (มิ.ย.- ส.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png2.png2.png8.png0.png8.png7.png
วันนี้1927
เมื่อวานนี้3689
สัปดาห์นี้16349
เดือนนี้105684
ทั้หมด228087

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

3
Online

วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564 13:12