นักบุญอักแนส( 21 มกราคม)นักบุญอักแนส
ฉลองวันที่ 21 มกราคม
      เมื่ออักแนสอายุเพียง 12 ขวบเท่านั้น เธอถูกนำไปให้ยืนอยู่ต่อหน้ารูปปั้นพระ “มีเนว่า” ในกรุงโรม เพื่อถวายกำยาน แต่เธอกลับชูมือถวายนมัสการพระเยซูคริสตเจ้าและทำเครื่องหมายกางเขน พวกทหารจึงได้รวบมือทั้งสองของเธอมาใส่กุญแจ แต่เนื่องจากข้อมือเล็กเกินไป ทำให้กุญแจกับโซ่หลุดลงไปกองกับพื้น  เขาได้จับเธอเปลื้องเสื้อให้ยืนเปลือยอยู่ในถนนเพื่อประจาน ขณะที่ประชาชนเบือนหน้าหนีจากร่างกายเปลือยของเธอ  ปรากฏว่ามีชายหนุ่มผู้หนึ่ง ซึ่งบังอาจมองเธอด้วยความคิดชั่ว ทันใด เกิดแสงฟ้าแลบฟาดลงมา ทำให้ชายผู้นั้นตาบอดทันที 
      อักแนส ได้ถูกบังคับให้แต่งงานกับเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่ง แต่เธอกล่าวว่า “พระคริสตเจ้าทรงเป็นสามีของดิฉัน และดิฉันก็เป็นของพระองค์แต่ผู้เดียว พระองค์ประดับวิญญาณของดิฉันด้วยเพชรพลอยแห่งคุณธรรมและพระคุณอานิสงส์อันประเสริฐ”
      หลังจากที่เธอได้สวดภาวนาอย่างดื่มด่ำ อักแนส พรหมจารี ก็ได้ก้มศีรษะลงรับดาบประหารของเพชฌฆาต ศีรษะขาดกระเด็น บรรดาทูตสวรรค์ได้มาอัญเชิญวิญญาณของเธอไปสวรรค์