ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

นักบุญอักแนส( 21 มกราคม)นักบุญอักแนส
ฉลองวันที่ 21 มกราคม
      เมื่ออักแนสอายุเพียง 12 ขวบเท่านั้น เธอถูกนำไปให้ยืนอยู่ต่อหน้ารูปปั้นพระ “มีเนว่า” ในกรุงโรม เพื่อถวายกำยาน แต่เธอกลับชูมือถวายนมัสการพระเยซูคริสตเจ้าและทำเครื่องหมายกางเขน พวกทหารจึงได้รวบมือทั้งสองของเธอมาใส่กุญแจ แต่เนื่องจากข้อมือเล็กเกินไป ทำให้กุญแจกับโซ่หลุดลงไปกองกับพื้น  เขาได้จับเธอเปลื้องเสื้อให้ยืนเปลือยอยู่ในถนนเพื่อประจาน ขณะที่ประชาชนเบือนหน้าหนีจากร่างกายเปลือยของเธอ  ปรากฏว่ามีชายหนุ่มผู้หนึ่ง ซึ่งบังอาจมองเธอด้วยความคิดชั่ว ทันใด เกิดแสงฟ้าแลบฟาดลงมา ทำให้ชายผู้นั้นตาบอดทันที 
      อักแนส ได้ถูกบังคับให้แต่งงานกับเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่ง แต่เธอกล่าวว่า “พระคริสตเจ้าทรงเป็นสามีของดิฉัน และดิฉันก็เป็นของพระองค์แต่ผู้เดียว พระองค์ประดับวิญญาณของดิฉันด้วยเพชรพลอยแห่งคุณธรรมและพระคุณอานิสงส์อันประเสริฐ”
      หลังจากที่เธอได้สวดภาวนาอย่างดื่มด่ำ อักแนส พรหมจารี ก็ได้ก้มศีรษะลงรับดาบประหารของเพชฌฆาต ศีรษะขาดกระเด็น บรรดาทูตสวรรค์ได้มาอัญเชิญวิญญาณของเธอไปสวรรค์

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม...
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2021 บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าประวัติและบทบาทของนักบุญโยเซฟจากพระวรสาร และภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟช่วยเราให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามแบบอย่างชีวิตของท่าน
บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมกราคม 2021 บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเหตุผลที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศ “ปีนักบุญโยเซฟ”ได้และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้ทราบ

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 175 (มิ.ย.- ส.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png2.png2.png8.png3.png8.png8.png
วันนี้2228
เมื่อวานนี้3689
สัปดาห์นี้16650
เดือนนี้105985
ทั้หมด228388

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

3
Online

วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564 14:57