ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

นักบุญเซบัสเตียน (20มกราคม)นักบุญเซบัสเตียน
ฉลอง วันที่ 20 มกราคม
      
เซบัสเตียน เป็นบุตรของผู้มั่งคั่ง เป็นร้อยเอกแห่งกรมทหารรักษาพระองค์ องค์จักรพรรดิโรมัน จักรพรรดิองค์นั้น ได้ทำการเบียดเบียนคริสตชนอย่างหนัก เซบัสเตียนได้ช่วยเหลือคริสตชน โดยไปเยี่ยมเยียนเขาในคุก นำเงิน เสื้อผ้า และอาหารไปบริจาคให้บ่อย ๆ
       ครั้งหนึ่ง เซบัสเตียน ได้ช่วยรักษาความป่วยไข้ของภรรยานายทหารผู้หนึ่งให้หาย โดยการทำเครื่องหมายกางเขนลงบนร่างกายของคนไข้ ต่อมา สามีภรรยาคู่นี้ ก็กลับใจและได้รับศีลล้างบาป เซบัสเตียน ได้ช่วยนายกเทศมนตรีของกรุงโรม และคนอื่น ๆ อีกเป็นอันมากให้กลับใจ เซบัสเตียน ถูกจับด้วยข้อหาว่าเป็นคริสตชน ถูกประหารชีวิตโดยการยิงเป้าด้วยธนู ในคืนนั้นเอง สตรีคริสตชนผู้ศรัทธาคนหนึ่ง ได้ส่งบุรุษมานำร่างของเซบัสเตียนซึ่งเข้าใจว่าตายแล้วจากการถูกยิงเป้าด้วยธนู ไปยังบ้านของเธอ แต่ เซบัสเตียนกลับฟื้นขึ้นมา และได้รับการรักษาจนหายเป็นปรกติ เซบัสเตียน ได้กลับไปเข้าเฝ้าองค์จักรพรรดิ วอนขอต่อพระองค์ ให้ทรงเมตตากรุณาต่อบรรดาคริสตชนบ้าง แต่ จักรพรรดิ ทรงรับสั่งให้ทหารนำตัวเซบัสเตียนไปประหารชีวิตทันที หลังจากตายแล้ว เซบัสเตียนได้ปรากฏมาแจ้งแก่สตรีผู้ศรัทธาคนนั้นว่า ให้ไปค้นหาศพของตนยังที่บอกไว้อย่างแจ้งชัด ศพของเซบัสเตียน จึงถูกนำไปฝังรวมไว้กับบรรดามารตีร์ในอุโมงค์ใต้ดิน ที่เรียกว่า “กาตากอม”

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม...
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2021 บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าประวัติและบทบาทของนักบุญโยเซฟจากพระวรสาร และภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟช่วยเราให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามแบบอย่างชีวิตของท่าน
บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมกราคม 2021 บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเหตุผลที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศ “ปีนักบุญโยเซฟ”ได้และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้ทราบ

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 174 (ก.พ- มี.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png0.png5.png8.png4.png6.png7.png
วันนี้4473
เมื่อวานนี้4509
สัปดาห์นี้25174
เดือนนี้43528
ทั้หมด58467

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

4
Online

วันอาทิตย์, 13 มิถุนายน 2564 23:25