นักบุญเซบัสเตียน(20มกราคม)

posted by: การพิมพ์คาทอลิก
ฮิต: 2408

นักบุญเซบัสเตียน (20มกราคม)นักบุญเซบัสเตียน
ฉลอง วันที่ 20 มกราคม
      
เซบัสเตียน เป็นบุตรของผู้มั่งคั่ง เป็นร้อยเอกแห่งกรมทหารรักษาพระองค์ องค์จักรพรรดิโรมัน จักรพรรดิองค์นั้น ได้ทำการเบียดเบียนคริสตชนอย่างหนัก เซบัสเตียนได้ช่วยเหลือคริสตชน โดยไปเยี่ยมเยียนเขาในคุก นำเงิน เสื้อผ้า และอาหารไปบริจาคให้บ่อย ๆ
       ครั้งหนึ่ง เซบัสเตียน ได้ช่วยรักษาความป่วยไข้ของภรรยานายทหารผู้หนึ่งให้หาย โดยการทำเครื่องหมายกางเขนลงบนร่างกายของคนไข้ ต่อมา สามีภรรยาคู่นี้ ก็กลับใจและได้รับศีลล้างบาป เซบัสเตียน ได้ช่วยนายกเทศมนตรีของกรุงโรม และคนอื่น ๆ อีกเป็นอันมากให้กลับใจ เซบัสเตียน ถูกจับด้วยข้อหาว่าเป็นคริสตชน ถูกประหารชีวิตโดยการยิงเป้าด้วยธนู ในคืนนั้นเอง สตรีคริสตชนผู้ศรัทธาคนหนึ่ง ได้ส่งบุรุษมานำร่างของเซบัสเตียนซึ่งเข้าใจว่าตายแล้วจากการถูกยิงเป้าด้วยธนู ไปยังบ้านของเธอ แต่ เซบัสเตียนกลับฟื้นขึ้นมา และได้รับการรักษาจนหายเป็นปรกติ เซบัสเตียน ได้กลับไปเข้าเฝ้าองค์จักรพรรดิ วอนขอต่อพระองค์ ให้ทรงเมตตากรุณาต่อบรรดาคริสตชนบ้าง แต่ จักรพรรดิ ทรงรับสั่งให้ทหารนำตัวเซบัสเตียนไปประหารชีวิตทันที หลังจากตายแล้ว เซบัสเตียนได้ปรากฏมาแจ้งแก่สตรีผู้ศรัทธาคนนั้นว่า ให้ไปค้นหาศพของตนยังที่บอกไว้อย่างแจ้งชัด ศพของเซบัสเตียน จึงถูกนำไปฝังรวมไว้กับบรรดามารตีร์ในอุโมงค์ใต้ดิน ที่เรียกว่า “กาตากอม”

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725