นักบุญยอห์น บัปติสต์

posted by: Administrator
ฮิต: 11520

นักบุญยอห์น บัปติสต์นักบุญยอห์น บัปติสต์
(ศตวรรษที่ 1)
ฉลอง 24 มิถุนายน

     ยอห์น เป็นบุตรของท่านสมณะเศคาริยาห์ และนางเอลีซาเบธ เทวดากาเบรียลได้ประจักษ์มาหาท่านเศคาลียาห์ขณะอยู่ในพระวิหาร  และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงการเกิดของยอห์น(ลก. 1 : 1-25) เมื่อยอห์นเติบโตขึ้นก็ได้ไปจำศีลภาวนาอยู่ในทะเลทราย ไม่ดื่มสุราเมรัย รับประทานตั๊กแตนและนํ้าผึ้งเท่านั้นเป็นอาหาร จาริกสั่งสอนประชาชนทั่วไปที่แม่นํ้าจอร์แดน(มก. 1 : 4-8) ยอห์นประกาศว่า " ท่านทั้งหลาย จงใช้โทษบาปและกลับใจเถิด เหตุว่า พระราชัยสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้ว ข้าพเจ้าเป็นเสียงร้องในที่เปลี่ยว จงเตรียมทางให้ตรงเพื่อรับเสด็จพระคริสตเจ้า" ประชาชนจำนวนมากได้รับศีลนํ้าชำระบาปจากยอห์น (มธ. 3 : 1-6) พระเยซูเจ้าทรงขอให้ยอห์นโปรดศีลนํ้าแก่พระองค์(มธ. 3 : 13-15)

     ท่านยอห์น กล้าตำนิและตักเตือนกษัตริย์เฮโรด ที่ได้ทรงเอาภรรยาน้องชายของพระองค์เอง (น้องสะใภ้) มาเป็นมเหสี ท่านจึงถูกจับเข้าคุก และถูกประหารชีวิตโดยการตัดศีรษะ(มธ. 14 : 1-10) พระเยซูเจ้าได้ตรัสถึงยอห์นว่า " ไม่มีประกาศกองค์ใด ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ายอห์น บัปติสต์ (มธ. 11 : 10-11)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725