นักบุญหลุยส์ คอนซากา

นักบุญหลุยส์ คอนซากา นักบุญหลุยส์ คอนซากา
นักบวช
(ค.ศ.  1568 - 1591)
ฉลอง 21 มิถุนายน

    หลุยส์ เป็นบุตรหัวปีของท่านมาร์ควิส แห่งเมืองมานโตวา ในประเทศสเปน ท่านอยู่ในปราสาทแห่งตระกูลคอนซากา ขณะยังเป็นเด็กได้ติดตามบิดาไปกับกองทัพ จึงได้ใช้คำหยาบคายตามที่ได้ยินจากทหาร มารดาของท่านตักเตือนและสอนท่านว่า " การกล่าวคำหยาบแม้แต่เล็กน้อย ย่อมเป็นที่ขัดเคืองพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าเสมอ" หลุยส์จดจำและพยายามแก้ไขข้อบกพร่อง ท่านเป็นคนศรัทธา และชอบสวดภาวนา

      หลุยส์ได้สละสิทธิ์เป็นมาร์ควิสตามบิดา และกองมรดกในตระกูลของตน สมัครเข้าบวชในคณะสงฆ์เยสุอิต และเข้านวกสถานเยสุอิตที่กรุงโรม เมื่ออายุ 18 ปี ท่านถ่อมตัวทำงานทุกอย่าง  ได้ช่วยเหลือและรักษาคนเจ็บป่วย สอนคำสอนให้ชาวชนบท จากความเสียสละรับใช้ดูแลคนเจ็บป่วยเพราะความรักต่อพระเป็นเจ้า ท่านได้ติดโรคระบาดจากคนป่วย หลุยส์สิ้นใจขณะจ้องรำพึงพระมหาทรมานที่ไม้กางเขนที่ท่านกอดไว้และทั้งที่ยังมิได้บวชเป็นพระสงฆ์เพราะอายุเพียง 23 ปีเท่านั้น

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725