ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การพบพระเจ้า
         การสอนคำสอนหรือการสอนวิชาอะไรก็แล้วแต่ ในอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ให้แนวทางในการสอนว่า ทุกวิชาจะต้องนำผู้เรียนให้ได้พบกับพระเจ้า มีตัวอย่างมากมายที่ทำให้เราสามารถพบพระเจ้าได้ แต่เราจะพบพระเจ้าจากที่ไหน นอกจากประสบการณ์ของแต่ละคนแล้ว คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกสอนไว้ว่าดังนี้

          • โลกและมนุษย์ยืนยันในตัวเองว่าไม่ได้เป็นปฐมเหตุและจุดหมายปลายทางด้วยตัวของตนเอง แต่มีส่วนร่วมในองค์พระผู้ดำรงอยู่(พระเจ้า) ซึ่งในพระองค์เองนั้นไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดจบ ดังนั้นมนุษย์สามารถเข้ามารู้จักถึงความจริงซึ่งเป็นต้นกำเนิดและจุดหมายปลายของทุกสิ่ง ความจริงนี้ที่ทุกคนเรียกว่าพระเจ้า(นักบุญโทมัส อไคนัส) (CCC 34)

 

          • ด้วยความสามารถของมนุษย์เอง มนุษย์สามารถที่รู้จักพระเจ้า แต่เพื่อให้มนุษย์สามารถเข้ามาใกล้ชิดกับพระองค์ได้ พระเจ้าจึงมีพระประสงค์ที่จะเผยแสดงพระองค์ให้แก่มนุษย์ และประทานพระหรรษทานให้มนุษย์สามารถตอบรับการเผยแสดงนั้นในความเชื่อ อย่างไรก็ตาม ข้อพิสูจน์ทั้งหลายว่าพระเจ้ามีอยู่นั้น อาจจะเป็นการเตรียมใจให้เกิดความเชื่อ และช่วยให้มองเห็นว่าความเชื่อนั้นไม่ขัดกับเหตุผลของมนุษย์ (CCC 35)

 

          • พระเจ้าผู้ทรงสร้างและรักษาสรรพสิ่งไว้โดยอาศัยพระวาจา ได้ทรงมอบประจักษ์พยานถึงพระองค์มากมายและไม่หยุดหย่อยไว้ในสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมา (CCC 54)

 

           • ธรรมประเพณีและพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ประกอบกันเป็นคลังศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวแห่งพระวาจาของพระเจ้า ซึ่งเป็นคลังศักดิ์สิทธิ์นี้ประดุจกระจกเงา และพระศาสนจักรผู้สัญจรได้เพ่งพิศองค์พระเจ้า ผู้ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งความมั่งคั่งทั้งมวลของพระศาสนจักร (CCC 97)

 

           • พระเยซูเจ้าได้สิ้นพระชนม์ ทั้งยังได้ทรงกลับคืนชีพ ประทับอยู่เบื้องขวาพระเจ้า ทรงอ้อนวอนทนเราอีกด้วย พระองค์ประทับอยู่ในพระศาสนจักรหลายวิธีด้วยกัน กล่าวคือ ในพระวาจา ในการสวดอธิษฐานภาวนาของพระศาสนจักร “ที่ใดมีสองหรือสามคนประชุมกันในนามของเรา” (มธ 18:20) ในผู้ยากไร้ ในผู้ป่วย ในผู้ถูกจองจำ (เทียบ มธ. 25:31-46) ในศีลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้แต่งตั้ง ในบูชามิสซาฯ และในศาสนบริกร แต่ “โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงประทับอยู่ภายใต้รูปปรากฏของศีลมหาสนิท” (CCC 1373)

 

            เมื่อเราถามผู้เรียนว่าเราจะพบพระเจ้าได้ที่ไหน หรือเราจะสัมผัสพระเยซูเจ้าในชีวิตประจำวันของเราได้ที่ไหน เราจะต้องย้อนไปคิดถึงเรื่องการเผยแสดงของพระเจ้า เราต้องเชื่อมโยงให้ผู้เรียนของเราได้คิดถึงคำสอนของเราที่ไม่เป็นเพียงแค่คำสอนธรรมดา แต่เป็นคำสอนที่มีชีวิต การเผยแสดงของพระเจ้าและความจริงเรื่องพระเจ้านั้นจะช่วยให้เราได้เป็นอิสระ (เทียบ ยอห์น 8:32) และให้ชีวิตใหม่แก่เรา (เทียบ ยอห์น 10:10)

เขียนโดย William

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณสุฑาทิพย์ ภู่หุ้มศรี
แฟนพาไปโบสถ์แล้วชอบ เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิกของ: คุณสุฑาทิพย์ ภู่หุ้มศรี 1. ข้อมูลส่วนตัว คุณสุฑาทิพย์ ภู่หุ้มศรี...
เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณเสวนีย์ สุดที่รัก
เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณเสวนีย์ สุดที่รัก 1. ข้อมูลส่วนตัว คุณเสาวนีย์ สุดที่รัก อายุ 31...
เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณมารีอา มอรา อัศวรังษี
ชีวิตที่ไม่บังเอิญเส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : คุณมารีอา มอรา อัศวรังษี คุณมารีอา มอรา อัศวรังษี เข้ารับพิธีล้างบาปเมื่อกลางปี 2018...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ”
“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ” อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา...
"ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักนักบุญโยเซฟ" อบรมครูคำสอนราชบุรี 2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ในหัวข้อ "ยิ่งรู้จัก...
 อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน
อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน เรื่อง "การจัดตั้งกลุ่มและวิธีการประชุมกลุ่มยุวธรรมทูตในโรงเรียน" ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เมื่อวันเสาร์ที่ 26...
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564 วันพฤหัสฯ ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2021 เวลา 09.30...

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 7 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้กล้าหาญอย่างสร้างสรรค์
เดือน กรกฎาคม 2021 บทเรียนที่ 7 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้กล้าหาญอย่างสร้างสรรค์ จุดมุ่งหมาย...
บทเรียนที่ 6 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้นบนอบ
เดือน มิถุนายน 2021 บทเรียนที่ 6 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้นบนอบ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงความนบนอบของนักบุญโยเซฟ พระนางมารีย์...
บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม เด็กเล็ก ใบงาน...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 175 (มิ.ย.- ส.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png4.png0.png8.png7.png7.png4.png
วันนี้4639
เมื่อวานนี้3570
สัปดาห์นี้11625
เดือนนี้64895
ทั้หมด408774

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

3
Online

วันพุธ, 22 กันยายน 2564 20:58